Program: Hradec Králové

Na úterý 28. března na Den učitelů od 10:28 před budovou FF UHK na náměstí Svobody svolává Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové protestní shromáždění pracujících a studujících FF, všech podporujících humanitní a společenskovědní obory na FF i UHK v rámci protestní celorepublikové akce HODINA PRAVDY! 

AS FF UHK zároveň vybízí k podpoře Protestního pochodu, který se uskuteční v Praze týž den od 15 hodin (začátek náměstí Jana Palacha – zakončení u sochy T. G. Masaryka před Pražským hradem). 

Děkujeme za projevenou solidaritu a sdílený protest proti dopadům špatného financování veřejných vysokých škol, který zvláště citelně vnímají filozofické či jiné společenskovědní a humanitně orientované fakulty.