Skip to main content

Kolaps systému 

Kolaps systému 

Kolaps systému 

3. června 2024 

3. června 2024 

3. června 2024 

Kolaps systému!

3. června 2024 od 16:00 na Náměstí Jana Palacha v Praze

Na co chceme protestem upozornit?

  1. Nejsou v ohrožení jen humanitní a sociální fakulty, ale celý systém je v krizi
  2. Žádáme navýšení institucionálních prostředků na VŠ ve výši 11 miliard ročně a plán na stabilizaci financování na období 2025-30
  3. Systém již teď kolabuje! Nízké mzdy snižují kvalitu výuky i vědy. Odchody znamenají přetížení a vyhoření těch, co zůstanou. Za pár let budou učit talentované mladé lidi s ambicemi a sny jen zbytky zhroucených týmů.
  4. Stav financování školství je několikamiliardový podvod na voličích pětikoalice, který tvrdí, že vzdělání je priorita.

Co je součástí akce Kolaps systému?

Načasování akce

Nejde jen o protest a pochod naplánovaný na červnové pondělí, ale i aktivní připomínání problému těm, co s ním mohou něco udělat. Akce se koná před plánovaným jednáním sněmovny o rozpočtu pro rok 2025, proto je důležité se ozvat právě tehdy, abychom problém znovu připomněli v momentě, kdy se může něco změnit.

Akce se uskuteční v pondělí 3. 6. 2024. Setkáme se v 16.00 na nám. Jana Palacha v Praze, po úvodních proslovech bude následovat pochod kolem Úřadu vlády, Ministerstva financí a shromáždění zakončíme před 18.00 před Ministerstvem školství a tělovýchovy.

18.30 neformální piknikové zakončení akce na Kampě
S sebou si přineste piknikové deky, případně něco k jídlu a pití. Na Kampě je také možnost zakoupit pití v nedalekých podnicích nebo obchodech kolem Újezda.

Vyzvání poslanců a poslankyň ČR k řešení situace

Součástí akce je i rozeslání dopisu poslankyním a poslancům, kteří budou o rozpočtu jednat. Upozornili jsme je na tristní situaci v dostatečném předstihu a vyzvali je k řešení situace.

Stáhnout dopis

Výzva na podporu vysokoškolského systému

Iniciativa vznikla na půdě sociálních a humanitních fakult veřejných vysokých škol, ale během více než rok trvajícímu řešení a rozkrývání problému, debat a setkávání se s ostatními členy a členkami akademické obce jsme zjistili, že problém je mnohem širší. Nezasahuje sice všechny stejně palčivě, ale s nedostatkem prostředků, přetížením a odchodem pracovníků a pracovnic jinam, se potýkáme všichni. Součástí akce je výzva na podporu vysokých škol a navýšení institucionální financování, které by vedlo k větší stabilitě a předvídatelnosti systému.

Podpořte výzvu!