Česko na křižovatce? Univerzitám svítí červená

Hodina pravdy

Je iniciativa napříč výsokými školami v ČR, která se zasazuje o důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd, které budou srovnatelné s podmínkami pro univerzitní výuku jiných věd nebo s podmínkami středoškolských vyučujících. Významným momentem pro aktivity byl protest konaný v Den učitelů na 28. 3. 2023. Během protestní akce jsme upozornili na vysokoškolské pracovníky a pracovnice včetně doktorandů a doktorandek. Dále pracujeme na zlepšení našeho postavení, které je dlouhodobě neudržitelné a ohrožující prosperitu ČR do budoucna. 

Jednodenní výstražná stávka

Jelikož vláda ČR ani po téměř ročním intenzivním upozorňování na situaci na humanitních a sociálních fakultách na řadě českých univerzit nepodniká aktivní kroky k nápravě, rozhodlo se na FF UK k jednodenní výstražné stávce. Stávka se uskuteční v úterý 17. října 2023. V současné době probíhá sběr podpisů s cílem získat nadpoloviční většinu zaměstnanců a zaměstnankyň fakulty.

Zapojené fakulty


PrAHA

OLOMOUC

BRNO

OSTRAVA

PARDUBICE

HRADEC KRÁLOVÉ

ÚSTÍ NAD LABEM

ČESKÉ BUDĚJOVICE

PLZEŇ

FF UK – FHS UK – PF UK – PedF UK – ETF UK

FF UP

FF MU – JAMU

FF OU – FU OU

FF UPCE

FF UHK

FF UJEP

FF JU

FF ZČU