Skip to main content

Jsme studentky a studenti Andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a tímto dopisem bychom chtěli poukázat na přínos naší katedry pro společnost.

Andragogika a personální řízení se věnuje nutnosti celoživotního vzdělávání, řízení lidských zdrojů, motivací a rozvojem lidí. Jedná se o teoretický obor s vyústěním k praktickému uplatnění v různých sférách činností práce, volného času a veřejné sféry. Zabývá se kontexty vzdělávání a rozvoje různých skupin dospělých a rozličnými aspekty řízení a rozvojem lidí v organizacích.
Nutnost celoživotního vzdělávání, a i našeho oboru je nepopiratelná, vzhledem k rychlosti neustále se měnících pracovních podmínek na globalizovaném trhu a nutnosti adaptace na tyto změny. Lidské možnosti se neustále posouvají kupředu a my na ně musíme být schopni reagovat. Se stále zvětšující se potřebou automatizace dojde k zániku velkého množství pracovních míst a lidé budou muset být schopni přizpůsobit se novým podmínkám a pracovním místům, která s těmito možnostmi budou vznikat. Jednou cestou, jak takovým změnám čelit, jsou právě rekvalifikační programy, kterým se pole Andragogiky intenzivně věnuje. Náš obor vede k tomu, abychom dokázali umět motivovat
ke vzdělávání a pomáhat lidem nalézt pracovní místo, které lidem pomůže zajistit si bezpečnou a atraktivní budoucnost.
Studenti tohoto oboru nacházejí velké uplatnění od státní správy, nestátních neziskových organizacích, nadacích, bezpečnostních složek, po masmédia, reklamní agentury, vzdělávací instituce, mezinárodní společnosti a agentury řízení lidských zdrojů a poradenství. Jedná se o obor, který obsáhne velké množství pozic, které jsou pro fungování různých organizací a celých institucí klíčové.
Jedná se především o pozice v oblasti personálního řízení jako HR generalista, HR specialista, recruiter a další podpůrné role personalistů. V oblasti andragogiky se jedná především o pozice metodiků vzdělávání, lektorů, asistentských pozicí, poradců apod.
Děkujeme za Váš čas.

Naše práce má smysl!

Agáta Richterová, Andrea Kellnerová, Hanna Anna Kalinayová, Klára Ottová, Magdalena Brázdová, Magdalena Nejedlová, Nikola Paurová, Ota Svátek, Filip Matouš, Ladislav Pavlištík, Johana Roznětinská, Kateřina Řepková, Lucia Oravcová, Veronika Ledvinová, Kateřina Gáspárová, Leila Ahmadzai, Kateřina Kolínová, Matyáš Hanzlík, Leona Müllerová, Marketa Macounová, Denisa Řečinská, Anežka Tošovská, Miloš Ulrich.

Jste student/studentka andragogiky a personálního řízení a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_I4eDhQoLkLW8AkKLhl5UX0sfoaujkX10QN0ZD3lg2Db-Eg/viewform?usp=sf_link