Skip to main content

Jsme studenti a studentky oboru Archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Archivy jsou pamětí státu a jednotlivých lidí. Bez nich by byla každá snaha o věrnost minulosti a o pravdu k budoucnosti jen slepou činností.” – Karel Jaromír Erben

Obor archivnictví a pomocných věd historických se zabývá studiem historických pramenů a způsoby, jak můžeme prostřednictvím našeho archivního bohatství lépe chápat dějiny. Náš obor, jak i název napovídá, je pevně spjat se studiem historie, zabývá se ale především tím, jak se nám dějinné události prostřednictvím pramenů uchovají. Dostatek kvalifikovaných archivářů není stěžejní jen pro péči o staré dokumenty, skrze něž lze poznávat minulost, ale i pro řešení aktuální diskuze ohledně toho, co se dochová po nás pro budoucí generace.

Důležitost archivnictví se projevuje zejména ve výzkumu dějin libovolných odvětví od studia historie, politiky, kultury, vědy a technologie, práva nebo hospodářství. Údaje o všech oborech lidského poznání se archivují a s pomocí studovaných odborníků je možné je správně uspořádat, pečovat o ně, zpřístupnit je veřejnosti, a především jim správně porozumět. Rostoucí zájem nejen o historii národní a regionální, ale též rodinnou a osobní, je podpořen digitalizací archivních památek, v důsledku čehož může i laická veřejnost vyhledávat katastry, matriky, mapy, plány, deníky, korespondence, městské knihy a mnohé další archiválie nejen ve studovnách archivů, ale i online. Zároveň archivnictví neslouží pouze k pohledu vzad, ale i vpřed. Bez archivů by chyběla komunikace a kontinuita napříč časem a generacemi. 

Spojitost vládního zřízení a archivnictví se projevila v moderních dějinách zejména po sametové revoluci, kdy archivy byly jedním z klíčových kooperantů při rehabilitacích a restitucích. Archivnictví zároveň přispívá i ve správních záležitostech, je úzce spjato s fungováním státní správy, ale zasahuje i do památkářství, agendy pojmenovávání ulic, stavby památníků, fungování vládních i nevládních institucí a organizací. Pro právní systém pomáhají archivy navíc uchovat důkazy a dokumenty, které jsou nezbytné pro rozhodování v soudních sporech.

Zároveň zcela prakticky je nutné poznamenat, že archivy jsou důležité pro hospodářské aktivity, jako jsou daňová agenda, účetnictví a obchodní dokumentace, a pomáhají uchovat a spravovat důležité podnikové záznamy.

Celkově lze tedy říci, že archivnictví je důležitým oborem pro fungování společnosti, jelikož poskytuje důležité informace o historii a kultuře, chrání práva a svobody občanů, podporuje výzkum a vzdělávání a umožňuje správné fungování institucí a organizací.

Naše práce má smysl.

Klára Holcová, Kateřina Tichá, Eliška Koutníková, Noelle Nikol Jermanová, Kristýna Jakl Ansorgová, Simona Váchová, Emílie Kočová, Markéta Krumphanzlová, Eliška Žáčková, Patrik Binder, Eliška Krejcarová, Jirka Solovjev, Marek Hlaváč, Šárka Bohatová, Pavla Červinková, Alžběta Ševčíková.

Jste student/studentka archivnictví a PVH a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh-A-7y9964gi7KEKToqwc439sR2P-hm7H-SFh2VA_3m9sVA/viewform?usp=sf_link