Skip to main content

Jsme studentky a studenti bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Dopis vznikl z iniciativy studentek a studentů bohemistiky ve spolupráci se spolkem WeFFUK.

„A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit; chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou v tobě.“ 
(Karel Čapek, Chvála řeči české)

Předmětem zájmu tohoto filologického oboru je český jazyk, česká literatura, kultura a dějiny. Studium bohemistiky nám pomáhá lépe porozumět kultuře, historii a jazyku českých zemí. Umožňuje nám analyzovat literaturu, umění a další kulturní aspekty, které jsou zásadní pro naše kulturní dědictví a kulturní identitu, a také porozumět českému kulturnímu kontextu, což má vliv na mnoho dalších společenskovědních oborů: sociologie, politologie, dějiny. Bohemistika nám náš kulturní kapitál nepomáhá pouze uchovávat, ale také zpřístupňovat jej
veřejnosti a zahraničními světu: bohemisté*ky vyučují na prestižních zahraničních univerzitách, překládají díla českých spisovatelů, básníků a teoretiků do nespočtu světových jazyků, přednáší na filologicky zaměřených konferencích atd.
Součástí učitelského modulu je kvalitní oborová příprava nejen v oblasti gramatické, literární, kulturní a historické, ale i v oblasti pedagogicko-psychologické průpravy. Studenti*ky získávají hodnotné vzdělání, které jim umožňuje předávat své znalosti, dovednosti a zkušenosti dále. Absolventi*ky zapojují žáky*ně do vyučovacího procesu, rozvíjí jejich kritické myšlení a motivují je k zájmu o jazyk, literaturu a kulturu jako takovou.
V oblasti jazykovědy zkoumáme historický i současný vývoj jazyka i z pohledu přidružených věd (psycholingvistika, neurolingvistika ad.), vytváříme jazykové korpusy, slovníky, sestavujeme učebnice a popularizační publikace. Aktualizujeme současný pravopis, zabýváme se jazykovou kultivací a správností jazykových projevů ve veřejném prostoru. Poskytujeme poradenství v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace ve státních a veřejnoprávních institucích, v kulturních a zájmových organizacích, v politice a v podnikatelském i neziskovém sektoru.
V oblasti literární vědy neustále odkrýváme skryté aspekty našeho kulturního dědictví, uchováváme bohatou českou literární historii, píšeme výbory, monografie, připravujeme přednášky a výstavy, zabýváme se literární kritikou na poli kulturní žurnalistiky, zkrátka umožňujeme veřejnosti proniknout pod povrch literárních děl. Důležitým úkolem bohemistů je také zpřístupňovat starší českou literaturu, ať už pomocí tvorby kvalitních edic či překladů do moderní češtiny.
Uplatňujeme se ve výzkumné sféře, jak jsme popsali výše, i v praxi, například jako editoři a redaktoři v nakladatelstvích, překladatelé, učitelé (jak rodilých tak nerodilých mluvčích), novináři, tiskoví mluvčí, jazykoví poradci, dramaturgové apod. 

Naše práce má smysl.

P. S. Jako studenti jednoho z největších oborů na naší fakultě se o svoji budoucnost
nemusíme tolik obávat, ale rádi bychom tímto dopisem podpořili své vyučující a také kolegy
z menších, přehlížených oborů.

Eliška Nodlová, Alžběta Lepková, Klára Kutílková, Ivan Kraus, Mayuri Vaculíková,
Michaela Kolková, Anna Štofflová, Tereza Končelová, Hana Kovaříková, Eva Hůlková, Klára Pallová, , Viktorie Rešlová, Tereza Hellerová, Kryštof Hnátek, Michaela Tupá, Natálie Potměšilová, Daniel Žák, Barbora Trnková, Lenka Kalendová, Alžběta Blahová, Kateřina Radová, Lubomír Tichý, Anita Břicháčková, Kristýna Mašková, Jan Sklenář, Stanislav Cincibuch, Edita Ehrlichová, Klára Holcová, Eliška Tajovská, Magdaléna Aujezdecká, Agáta Šumová, Eva Pospíšilová, Karolína Žampachová, Edita Schejbalová, Pavlína Štěpánka Borská, Monika Korešová, Veronika Elznicová, Anna Lindnerová, Tereza Novotná, Anežka Libánská, Nela Dundová, Marie Paclíková, Mariana Müllerová, Tomáš Kaňka, Anna Staňková, Michaela Kvasnicová, Anna Michalcová, Matěj Kratochvíl, Kateřina Žádníková, Tereza Medková.

Jste student/studentka bohemistiky a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhLwjyMeReUoo4cXs-hBdMN_U5WPZWUXWKf818ECnHjcT27g/viewform?usp=sf_link