Skip to main content

Jsme studující filosofie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

„Aby člověk zabránil zlu, potřebuje filosofii, potřebuje používat rozum jako schopnosti myslet.“ Hannah Arendt 

Filosofie si klade otázky o původu kosmu, světa, místě člověka v něm a ve společenství druhých, o smrti, o řeči… o všem, co je součástí naší každodenní žité skutečnosti, už přes dva tisíce let. Rozvíjením těchto otázek položila základ moderním, nejen humanitním a společenským vědám. To ale neznamená, že již ztratila svou relevanci a nárok na místo v současném světě a existenci jakožto všedního oboru. 

Právě díky své přetrvávající interdisciplinaritě si filosofové a filosofky všímali a všímají problémů, které před člověka a společnost neustále se proměňující svět klade. Z nedávné minulosti jde třeba o otázku, jak zásadní proměnu v politickém i individuálním uvažování znamená vynález atomové bomby, konstantně přítomná hrozba hypotetického jaderného konfliktu, a jak v tomto „novém světě“ nadále existovat. Nebo stále relevantními otázkami sociálních a genderových nerovností či klimatické krize. Celá řada oborů, resp. profesních oblastí současné rozvinuté a stále se rozvíjející společnosti se neobejde bez reflexe etických problémů (aktuálně např. problematika AI), také zde má filosofie svou nepostradatelnou roli. 

Filosofové a filosofky se dokáží orientovat v dnešním světě, rozpoznat jeho problémy, hledat řešení ve vzniknuvších krizích a nalézat poučení v minulých. 

Vyučující i studující a absolventi a absolventky filosofie z Fakulty humanitních studií se účastní konferencí doma i v zahraničí a sami je pořádají. Mnozí získali prestižní stipendia (Fullbrightovo, Stipendium Husovy nadace, Wichterleho prémie). Věnují se překladům (nejen) filosofických děl,  stávají se pedagožkami a pedagogy a působí v etických komisích. Přispívají tak ke kultivaci veřejného prostoru i společnosti. 

Naše práce má smysl. 

Martina Plass, Markéta Hampeisová, Dominik Hajda, Pavel Černoch, David Zadražil, Milan Polák, Klára Soukupová, Pavel Kuznetsov.

Jste student/studentka filosofie a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGkrud-AKM598G-9eSrIbexFIyHM-iFUZuAgJQogAffxW8w/viewform?usp=sf_link