Skip to main content

Jsme studenti a studentky finštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Dopis vznikl z iniciativy spolku FinoFiilit, který sdružuje nejen studenty finštiny na FF UK, ale i širší veřejnost se zájmem o Finsko.

Studium finštiny je koncipováno jako filologické, což umožňuje proniknout nejen do struktury jazyka, ale nabízí i hluboký vhled do literatury, dějin a kultury Finska. 
Lidé, kteří disponují znalostí cizího jazyka, reálií a kultury upevňují mezinárodní vztahy. Absolventi finštiny se uplatňují jako překladatelé, tlumočníci, působí na zastupitelských úřadech na nediplomatických pozicích, v kulturních institucích či v nakladatelstvích a vydavatelstvích.
Pochopíme-li mentalitu tohoto národa, může být pro nás velkou inspirací. Kdo by se nechtěl něco přiučit od jedné z nejšťastnějších zemí na světě? Finsko již po šesté za sebou obsadilo v žebříčku štěstí 1. místo. Zároveň má tato země nízkou míru korupce a největší odolnost občanů vůči dezinformacím. Finský vzdělávací systém, ve kterém je klíčová důvěra učitelů, dětí i rodičů, je často označován za vzor.
Finština díky své příslušnosti k ugrofinským jazykům nabízí vhled do jiné jazykové rodiny a přiměje tedy studenty pohlédnout na většinu jazyků, které už znají, i zavedených gramatických kategorií novýma očima. Díky absenci rodu je genderově neutrální a vzhledem k bohatému systému odvozování i skládání je nesmírně kreativní. To, že nás není mnoho, neznamená, že nás není potřeba vůbec.

Naše studium a práce má smysl.

Anna Antošíková, Anna Marie Ciple, Božena Faltýnková, Denisa Jansová, Lisa Kharchenko, Lucie Magalová, Daniel Morozov, Barbora Nováková, Marek Placák, Adéla Trejbalová, Zuzana Vorlíková, Štěpánka Váchová, Vítek Černý, Laura Kordová, Markéta Dlohošová, Hana Kalábová (bývalá studentka), Božena Faltýnková.

Jste student/studentka finštiny a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAjsubKa4JiE6_K_b93SoJtyVgNTtwzgck-JkLKeUry3S41A/viewform?usp=sf_link