Skip to main content

Jsme studentky a studenti francouzštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Bez jazyka je myšlení nejasnou a neprozkoumanou mlhovinou.“ – Ferdinand de Saussure

Pokud bychom se inspirovali pokrokovým románem Julese Verna a vydali se na cestu kolem světa za 80 dní, možná bychom s překvapením zjistili, že řeč slavné šansoniérky Edith Piaf, odvážných bratří Lumièrů či bystrého biologa Louise Pasteura libozvučně zní napříč pěti světadíly. Francouzština je ve světě totiž druhým nejčastěji voleným cizím jazykem. 

Možná si pod pojmem „francouzský jazyk” představíme osvětlenou Paříž nebo zábavné scénky Jeana Renoa. Ačkoliv tyto představy hrají důležitou roli v evropském a světovém kulturním dění, jde jen o nepatrný střípek mozaiky frankofonie. 

Francouzština je ve skutečnosti České republice mnohem blíže než Eiffelova věž. Na našem území najdeme mnoho francouzských firem z oblasti financí, práva, služeb, vzdělání, kosmetiky, potravinářství, letectví, bankovnictví, medicíny, pojišťovnictví, dopravy, výzkumu či dokonce nemovitostí. Není proto divu, že ovládnutí francouzského jazyka zvyšuje šance na dobré uplatnění. V osvojení jazyka hrají bezesporu důležitou roli především vyučující. 

Jazykovědní specialisté zastávají důležité místo ve společnosti. V čase rychlých změn a globalizace přinášejí možnost porozumění vůči odlišným kulturám. Konkrétně francouzský jazyk otevírá dveře do EU, Kanady či na jiné kontinenty. Umožňuje tedy budovat klíčové mezinárodní vztahy. Česká republika potřebuje rozhodně zůstat s frankofonním světem v kontaktu a v tom jí pomáhají specialisté, kteří se na frankofonii zaměřují. Tyto specializované profese zahrnují mimo budoucích středoškolských a vysokoškolských pedagogů také filology, překladatele, tlumočníky, zahraniční zpravodaje, korektory, redaktory, tiskové mluvčí nebo marketingové konzultanty. 

Student se ovšem může stát specialistou jen za podmínky, má-li možnost kráčet ve šlépějích jiných zdatných odborníků. Učí nás specializovaní pedagogové, kteří mají za sebou mnoho let studia a stále se vzdělávají. Jejich finanční odměna by proto měla být minimálně stejně vysoká, ba možná i o něco vyšší než u učitelů nižších školských stupňů. Předávají nám vědomosti a především zkušenosti, které má jen velmi úzký okruh lidí. Na Ústavu translatologie vyučují profesionální renomovaní tlumočníci a překladatelé (jako prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. a další), do výuky neustále přináší aktuální podněty a vytváří relevantní modelové situace. Odborníci z oblasti literatury a lingvistiky se účastní diskuzí ve veřejném prostoru (např. o zachování výuky druhého cizího jazyka ve školách). Za tyto snahy byla nedávno oceněna francouzským státním vyznamenáním PhDr. Olga Nádvorníková, PhD. 

Je zřejmé, že akvizice jazyka rozvíjí nejen argumentační, interpretační a komunikační dovednosti, ale multilingvismus také otevírá nespočet nových dveří. Jestliže chceme překonat výzvy, které odlišné jazyky a kultury přinášejí, je třeba francouzštinu podporovat. 

Protože jak by řekl filozof Ludwig Wittgenstein: „Hranice mého jazyka znamenají limity mého světa.“

Naše práce má smysl. 

Eliška Svobodová, Marie Vestenická, Kristýna Šimůnková, Michaela Javorská, Barbora Vacková, Thao My Vuong, Oto Antonín Goldflam, Štěpánka Váchová, Karolína Pavlíková

(sběr dalších podpisů je v procesu)

Jste student/studentka francouzštiny a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLvPyxwjBWarHHQ1_IcA4-XOpW4dEGcDsyJbiO71F_vh77cA/viewform