Skip to main content

Jsme studentky a studenti germanistiky a učitelství NJ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Dopis vznikl z iniciativy spolku Fachschaft Germanistik Prag, který sdružuje studenty na germanistice FF UK.

Was haben wir denn Gemeinsames als unsere Sprache und Literatur?“ – Jacob Grimm (1854)

Předmětem zájmu filologického oboru je německý jazyk, německojazyčná literatura, kultura a dějiny. Studiem germanistiky získáváme přehled o německojazyčných oblastech minulosti i současnosti. Německojazyčné země hrály významnou roli na území Čech, Evropy a světa. Dodnes jsou nezanedbatelnými hráči na poli světové politiky, lékařského, výzkumného a ekonomického sektoru.

Součástí učitelského modulu je kvalitní oborová příprava nejen v oblasti gramatické, literární, kulturní a historické, ale i v oblasti pedagogicko-psychologické průpravy. Studenti*ky získávají hodnotné vzdělání, které jim umožňuje předávat své znalosti, dovednosti a zkušenosti dále. Absolventi*ky zapojují žáky*ně do vyučovacího procesu, rozvíjí jejich kritické myšlení, kooperaci aj. a motivují je k zájmu o jazyk.

V oblasti jazykovědy přinášíme vhled do germanismů používaných v češtině, pohled srovnávací jazykovědy na němčinu a češtinu, podílíme se na tvorbě česko-německých slovníků, pokračujeme s dlouholetou tradicí diachronního lingvistického bádání na UK. Naše expertíza je potřeba ve spravování fondů německojazyčných knih a dokumentů. Mnozí z nás se také stávají experty na poli německojazyčné literatury nejen v českých zemích.

Jedním z největších lákadel je turismus. Za zmínku stojí F. Kafka, člen Pražského kruhu, jehož stopy nalezneme v Praze, dále lze podotknout Terezín, brněnskou vilu Tugendhat, kulturní dědictví lednicko-valtický areál, nebo krkonošský Harrachov. Všechna tato místa a mnoho dalších jsou spojeny s německou, rakouskou, švýcarskou i lichtenštejnskou historií. Mimo jiné studenti*ky ve spolupráci s pedagogickým sborem vytvořili aplikaci Samsa, která uživatele zavede na místa, jež jsou provázaná s činností německy mluvících architektů, umělců, literátů, hudebníků, spolků, škol a dalších institucí.

Organizujeme rovněž konference, na které přijíždí germanisté z mnohých zemí. Nejznámějším příkladem takového počinu je Liblická konference (1963), na níž se podílel profesor FF UK E. Goldstücker. V březnu 2023 pořádáme již 12. ročník studentské konference PRAGESTT.

Naše činnost v překladech nejen uměleckých děl umožňuje přístupnější kulturní výměnu. Strojový překlad narozdíl od nás stále nedokáže rozlišit kontext situace, ze které překládá, a po delších textových úsecích nezvládá kvalitní práci. Také se činíme v udržování dobrých česko-německých, česko-rakouských vztahů.

Uplatňujeme se v jazykovědě, literární vědě, překladatelství, knihovnách, v soukromém, firemním, turistickém a neziskovém sektoru a kulturních institucích. Dále nás naleznete na gymnáziích, jazykových školách a jiných pedagogických institucích.

Naše práce má smysl.

Pavel Maršálek, Anna-Marie Balounová, Šimon Kubala, Jan Pochop, Věra Hejhalová, Barbora Talácková, Lisa-Anna Žáková, Petra Hrabánková, Štěpánka Petričáková, Josef Falta, Barbora Genserová, Josef Kroutvor, Daniela Arnoštová, Marc Weiland, Mayuri Vaculíková, Iveta Šupová, Debora Tlustá, Petra Hanáková, Václav Kříž, Štěpán Zbytovský, Julie Řihošková, Pavla Taněvová, Lucie Zachrdlová, Berenika Wybitulová, Michaela Müllerová, Barbora Polívková, Barbora Řehořová, Alica Jarošová, Kristina Hanzíková, Marie Anna Hanzalová, Agáta Šumová, Antonín Ryšavý, Dominika Špurková, Jan Zámečník, Lucie Štorková, Michaela Benešová, Natálie Polzerová, Terezie Süčová, Kristýna Kulhánková, Kateřina Šmídová, Daniel Musílek, Tereza Sinkulová, Petra Tauscherová, Karel Mika, Eliška Skramuská, Frederika Ovsianková, Kristýna Mannová, Petra Beránková, Dominika Kocmichová, David Horňák, Andrea Förster, Jakub Kasl.

Jste student/studentka germanistiky a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLlJLV5jYr-CLqJ6yo1f33y3cCF2B2vVYdSH7ciE5GGEt3Gg/viewform?usp=sf_link