Skip to main content

Jsme studentky a studenti hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Naprostá většina čtenářů tohoto dopisu má jistě kladný vztah k hudbě. Někdy si hudbou krátíme dlouhou chvíli. Často ale znamená víc. Hudba je už po tisíciletí naší základní potřebou, způsobem, jakým lze prožít určité emoce. A vztah hudebních vědců k hudbě je pak ještě o něco vrstevnatější.

Snažíme se jít za hudbu samotnou. Zkoumáme kontext jejího vzniku v rozličných historických, geografických i kulturních souvislostech. Soudobý pohled na muzikologii má interdisciplinární přesahy do dalších humanitních a sociálněvědných oborů (sociologie, antropologie, ekonomika, gender studies, etnologie, atp.) a o to víc tak obohacuje náš vhled do jiných společností, kultur, národů, menšin i jedinců.

Ústav hudební vědy na FF UK je centrem české muzikologie s nejdelší tradicí v zemi. Jeho historie na pražské univerzitě sahá až do roku 1865. Od svého počátku má větší než jen regionální význam a i po více než sto padesáti letech představuje významné místo na mapě evropské a světové muzikologie.

Absolventi hudební vědy nalézají nejčastěji uplatnění mimo oblast samotné vědy. Často se stávají součástí institucí, které mají přímý vliv na utváření veřejného obrazu o hudbě a kultuře obecně (rozhlas, publicistika, vzdělávání), spoluurčují podobu (českého) hudebního provozu (orchestry, vydavatelství, festivaly) a střeží (i oživují) hudební dědictví (instituty, muzea, archivy, knihovny).

Nejen v poslední době na sebe vyučující, studenti a absolventi hudební vědy FF UK upozorňují také svými studijními, kariérními a akademickými úspěchy. U prestižního Oxford University Press vyšla v roce 2021 publikace Opera as Hypermedium od Terezy Havelkové, jejíž předměty se na fakultě těší trvalému zájmu. Profesor David Eben založil v roce 1987 vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis, který se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Významnou Cenu Josefa Hlávky převzala za svou bakalářskou práci naše studentka magisterského programu, Anna Kaznacheeva. Cenu Vinyla za hudební publicistiku získal další magisterský student, Jiří Slabihoudek. Náš absolvent, Jonáš Hájek, je součástí celosvětově proslulého hudebního vydavatelství Bärenreiter. Mnoho hudebních vědců byste našli také po boku České filharmonie (Petr Kadlec, vedoucí edukačního oddělení ČF), ve studiích Českého rozhlasu (Alena Maršíková Michálková, Zdeněk Havlíček) či za katedrou na předních českých hudebně-vzdělávacích institucích (Pražská konzervatoř, HAMU). Řada osobností, které studovaly hudební vědu, se věnuje také umělecké tvorbě (Miroslav Srnka, Michal Rataj, Monika Jägerová, Jan Pudlák). Ve výčtu bychom mohli dlouho pokračovat. Jedno je tudíž jasné:

Naše práce má smysl.

Helena Konvalinová, Sára Jandová, Kryštof Kopec, Jiří Slabihoudek, Pavel Kodýtek, Veronika Fimbingerová, Marta Kalousková, Štěpán Ouřecký, Hai Yen Dang, Jana Krejčí, Aižan Ryskulová, Marta Ceháková, Michael Rádl, Adam Korcsog, Anna Kaznacheeva, Anežka Januszová, Jan Kahoun, Vladimír Šmejkal, Alžběta Bendová, Anežka Kulveitová, Markéta Merklová, Jan Pudlák, Dominika Moravčíková, Daniel Kubiš, Monika Jägerová, Vojtěch Frank, Lucie Podroužková, Daniel Koubek, Dominik Dvořáček, Jan Vaněk, Kateřina Zikmundová, Alexander Uzunov.

Jste student/studentka hudební vědy a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeJIvcjjcYZce9vKcbbrdhfk_4ZRlYRwL44BLPoW4iOvsC5A/viewform?usp=sf_link