Skip to main content

Jsme studentky a studenti Indologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Education is the basic tool for the development of consciousness and the reconstitution of society.“ Mahátma Gándhí 

Studium Indologie na FF UK spočívá v osvojení si dvou indických jazyků, z nichž jeden je jazyk klasický (sanskrt) a druhý jazyk moderní (hindština, bengálština, tamilština). Nedílnou součástí studia je nabytí znalostí z oblastí indické kultury, politiky a současného dění, historie, náboženství ad. Dnes se jedná o jediné akademické pracoviště v České republice, kde se dá Indologie studovat. 

Fascinace Indií v Českých zemích je bezprostředně spjata s národním obrozením, kdy se hledaly spojitosti mezi slovanskými jazyky a sanskrtem. První, kdo se tímto srovnáváním zabýval, byl Josef Dobrovský. A nebyl jediný – Josef Jungmann též zastával přesvědčení o příbuznosti českého jazyka se sanskrtem, který nazval „pod sluncem nejdokonalejším jazykem“.

Na Univerzitě Karlově se sanskrt vyučuje již od roku 1850. Jediným obdobím, kdy byla činnost oboru přerušena, byla léta normalizace, v nichž byla našim významným indologům znemožněna odborná práce. Jednalo se například o Dušana Zbavitele (zasloužil se o popularizaci Indie v české společnosti a za své celoživotní dílo získal indické státní vyznamenání), Vladimíra Miltnera (mj. převyprávěl epos Mahábháratu a přeložil Kámasútru), Hanu Preinhaelterovou (bengalistka věnující se tématu hinduistické rodiny a žen), Kamila Zvelebila (světově proslulý tamilista, který také objevil a popsal  jeden z domorodých indických jazyků) či Ivo Fišera (zabýval se staroindickou, prákrtskou a pálijskou filologií). 

Indologie má smysl! Indie se dle předpovědí stane tento rok nejlidnatější zemí světa. Její ekonomika zažívá konstantní růst, a stává se tak jedním z nejdůležitějších světových hráčů, se kterým je potřeba počítat. Čím dál více zemí se ekonomicky, politicky i kulturně orientuje na Indický subkontinent a jeho trh. V posledních letech též nabývá na významnosti koncept tzv. Indo-Pacifiku, který zahrnuje geografickou oblast od východního pobřeží Afriky po tichomořské ostrovní státy:  

The future of each of our nations – and indeed the world – depends on a free and open Indo-Pacific enduring and flourishing in the decades ahead.“ Joe Biden, 2021 

Indické prostředí je však velmi specifické, a proto jsou k navázání úspěšné spolupráce potřeba odborníci znalí nejen jazyka, ale i kulturních a společenských reálií. Česká republika ve svém směřování není výjimkou, což dokládá letošní návštěva ministra zahraničí Jana Lipavského v Indii, během níž prohlásil: „Indie má tradičně významné místo v české zahraniční politice a našich obchodních vztazích. V programovém prohlášení české vlády je Indie uvedena mezi demokratickými partnery v Indopacifiku, se kterými budeme prohlubovat naše vztahy.“ 

Naše práce má smysl.

Vendula Fořtová, Kateřina Karásková, Markéta Černá, Ester Červinková, Monika Tatarková, Kristýna Veverková, Rozálie Rozkovcová, Richard Mag, Šimon Hurda

Jste student/studentka indologie a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuwWkrwJie5OYVt9LapthRXdC2cymxPas-jmoPA92yknYJww/viewform?usp=sf_link