Skip to main content

Jsme studentky a studenti oboru Indonesistika na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy.

Tímto dopisem bychom chtěli poukázat na přínos oboru pro společnost.

„It is sometimes said that Indonesia is the most important country that the world knows least about.“ – Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A., Ph.D.

Vzhledem k velikosti Indonésie a jejímu světovému kulturnímu a ekonomickému potenciálu je podstatné, aby naše země disponovala odborníky ovládajícími indonéský jazyk, její reálie a historii. Obor se na FF UK etabloval přesně před sedmdesáti lety a mezi jmény, která s ním byla spjata, bychom nalezli indonesisty světového formátu Rudolfa Mrázka a Miroslava Oplta, dále pak například politologa Zdeňka Zbořila či překladatelku Zoricu Dubovskou.

Nežijeme ve vakuu, žijeme v globalizovaném a stále více propojeném světě, kde pohyb „motýlích křídel“ na jednom konci světa může zanechat hluboké otisky na konci druhém. Je dobré o těchto skutečnostech vědět, porozumět jim a ideálně být schopni tyto změny predikovat a efektivně na ně reagovat.

I když jsme malá země v srdci Evropy a ve světovém kontextu naprosto přehlédnutelná, neznamená to, že si můžeme dovolit přehlížet země jiné, třebaže jsou velmi vzdálené. Právě naopak, bylo by doslova nezodpovědné ignorovat zemi, ve které střední třída obyvatelstva je již dnes pětkrát větší než populace celé České republiky a dále rychle roste. Zemi, která se svými více než 280 milióny obyvatel má ambici se dostat mezi TOP 5 ekonomik světa do roku 2030.

Vysoký apetit po spotřebě, západním způsobu života, vyšším vzdělání a sofistikovanějších pracovních příležitostech umožňují uspokojit rostoucí zahraniční investice. Právě ty odemykají vysoký růstový potenciál aktuálně transformující se ekonomice a na oplátku přinášejí nadstandardní zhodnocení kapitálu, nemluvě o nevyčíslitelné hodnotě kulturní výměny a mezilidských vztahů. Atraktivity investičních a obchodních příležitostí v oblasti
digitalizace, udržitelné energetiky, těžebního průmyslu, finančnictví či developerských projektů si stále více všímají také české firmy. Indonésie je mimo jiné největším producentem palmového oleje, drží největší zásoby niklu – zásadní suroviny pro výrobu baterií elektrických automobilů a také započala megalomanský developerský projekt za desítky miliard dolarů – výstavbu nového hlavního města Nusantara na ostrově Kalimantan.

Indonésie je nejen Bali. Se svými víc než 17 tisíc ostrovy je to největší ostrovní země světa. A dovolte nám zmínit ještě několik superlativů. Mluvíme o zemi, která má hned po Brazílii druhou největší biodiverzitu. Se svými více než 350 etniky a přes 700 různými jazyky patří k druhé etno-lingvisticky nejrozmanitější zemi na světě (po Papui Nové Guinei).

Proto jsme vděční a hrdí, že zde na FFUK máme jedinečnou příležitost zkoumat tuto zemi superlativů. Naším záměrem je prohlubovat politické, diplomatické a ekonomické vztahy či vzdělávací a kulturní výměny a vytvářet tak příležitosti, ze kterých budou těžit nejenom
současné ale také následující generace.

Díky studiu oboru Indonesistika máme ambici odemykat potenciál plynoucí ze vzájemného porozumění, úcty a spolupráce mezi našimi národy a stát se pomyslným mostem mezi Českou a Indonéskou republikou v rolích budoucích lingvistů, obchodníků, diplomatů, turistických průvodců, humanitárních, vědeckých či akademických pracovníků.

Naše práce má smysl.

Kateřina Sládková, Anna Beránková, Pavla Fajfrlíková, Eliška Frühbauerová, Karla Hambergerová, Anastasiia Sheshikova, Eliška Martinovská, Marek Jakúbek, Martin Faů, Šárka Petra, Adriana Traganová, Jana Offenbartlová

Jste student/studentka indonesistiky a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcvDpOltBLxh9q_Kr7hs5AslyaAE20c1xcNLDg3P84RWLRLw/viewform?usp=sf_link