Skip to main content

Jsme studentky a studenti Klasické archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

“There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.” – Socrates

Se studiem antických civilizací stojí a padá dnešní svět – vždyť na jeho základech byla postavena moderní Evropa, např. Římské právo je jedním z pilířů práva moderního, kterým se inspirovaly právní systémy po celém světě a řecká kultura je základem moderní kultury evropské, bez které by dnešní Evropa nevypadala, jak vypadá. Z archeologických studií se lze mnohému přiučit. Nejde jen o studium antického života a umění, ale také o studium globálních krizí a problémů, kterým museli naši předkové čelit a z toho, jak si s nimi poradili oni, se může poučit a inspirovat i dnešní svět. Mnoho novodobých konfliktů bychom také nepochopili bez jejich antického kontextu, který se v nich často ukrývá. 

Aby člověk mohl být klasických archeologem, musí být zároveň odborníkem na latinu, řečtinu, dějiny umění, historii a mimo jiné také na antropologii či zoologii. Také musí být i tak trochu chemikem a zdatným IT mistrem se znalostí rozličných programů, protože dnes už k archeologické práci opravdu nestačí jen tužka, papír a provázek. Zároveň je nutné se orientovat v novodobém dění a politice, protože mnoho archeologických oblastí se nachází ve válečných zónách a o mnohých z nich z tohoto důvodu dnes už nic nezjistíme. Proto jsou důležité také záchranné výzkumy, které vyzvednou artefakty a uloží je, aby byly přístupné pro další generace a výzkum a v neposlední řadě je klasický archeolog i tak trochu moderní lingvista, který v nějaké míře ovládá francouzštinu, němčinu či italštinu, aby se dokázal orientovat v literatuře a pracích svých předchůdců. 

Nejde samozřejmě jen o terénní výzkumy. Mnoho odborníků je zaměstnáno v muzeích či depozitářích, kde provádí důkladnější průzkum extrahovaných nálezů či se věnují péči o ně a konzervaci.

Náš ústav nabízí přední špičky v oblasti nejen Klasické archeologie, kteří bojují za záchranu památek antického světa a jejich profilaci v novodobém kontextu. Věnujeme se životům našich předků a jejich smyslu, a nejen proto my jej máme také.

Naše práce má smysl.

Natalie Heikenwälder, Theo Sedlák, Dorothea Mildová, Matej Lelovič, Jan Pechacek, Dorotea Wollnerová, Ján Bobik, Dominika Machová, Soňa Antošová, Luka Charvát, Martin Matocha, Zdeňka Řehoutová, Nikolas Sabo, Elena Paralovo, Elena Balduzzi.

Jste student/studentka archeologie a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_X74rY9r3-dSRYVCgx93UlwwnfEzmrUmIBh_QG51dTf-kqg/viewform?usp=sf_link