Skip to main content

Jsme studentky a studenti Politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Politologie se zabývá otázkami týkajícími se politiky, jejího vlivu na společnost a vlivu společnosti na ni. Zkoumá politické systémy, ideologie či chování autorit. Výše popsané se týká nás všech, ať už se politického dění účastníme aktivně, či jen pasivně; přímo, či nepřímo.

Studenti se v rámci oboru seznamují s dějinami i současností politické filosofie či politického myšlení, získávají znalosti o teoriích mezinárodních vztahů a demokracie, setkávají se s problematikou nedemokratických režimů, zabývají se komparativní politologií či politickou sociologií. Je toho opravdu mnoho, v čem mohou být budoucí politologové prospěšní. K tomu je však potřeba získat rozhled ve všech politologických disciplínách.

Uplatnění mohou studenti politologie najít jako komentátoři, novináři či se stát součástí neziskových organizací či mezinárodních institucí, které se snaží více pochopit společnost a její vztah k politice.
Někteří politologové pracují pro politicky činné subjekty. I zde je patrný jejich přínos, neboť je právě jejich údělem konfrontovat politiky s realitou prostředí, ve kterém se nachází. Mohou jim nabízet náhled na širší dopady jejich minulých i budoucích rozhodnutí či býti poradci těch, kteří se teprve setkávají s prostředím politické „vřavy“.
Absolventi oboru nacházejí uplatnění též ve státní správě na rozličných pozicích, kde zajišťují chod nejdůležitějších institucí našeho státu. Rozhled v oblasti mezinárodních vztahů, jejichž problematika je též se studiem politologie velmi úzce spojena, jim nabízí i možnost zaměstnání v diplomacii.

Obor politologie je obecně vzato považován za vědu společenskou, nicméně svým přístupem se mnohdy ocitá na pomezí vědy humanitní. Díky politologii můžeme totiž zjistit mnoho i o nás samotných. Dokážeme porozumět tomu, proč se přikláníme k tomu či onomu názoru, poukázat nejen na systémové, ale i etické nedostatky režimů, umožnit lidem se orientovat ve světě rozhodnutí, které mohou v konečném důsledku ovlivnit nás všechny.
Zvlášť v dnešní době vyostřených geopolitických konfliktů vychází najevo, jak důležitá politologie opravdu je. Jsou potřeba analytici, kteří budou měnící se svět zkoumat, rozšiřovat porozumění o tom, co se kolem nás děje, a pomáhat naší společnosti vhodně se na novou realitu adaptovat. Stejně tak jsou potřeba praktici, kteří budou působit v politických institucích a podílet se na demokratických a mírových způsobech řešení konfliktů.

Naše práce má smysl.

Martin Kodada, Jan Kolínský, Anna Frostová, Jakub Gogela, Jean-Dominique Pouné, Robin Bureš, Denisa Jirčíková, Viktor Anděl, Eliška Krajčovičová, Josef Kott, Josefina Schránilová, Matyáš Jakubů, Matěj Dlab, Jovana Perović, Sára Englišová, Tereza Kořénková.

Jste student/studentka politologie a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPljMYIoU_ZtYyLKFh-3ej3sDG1K_NoSZdKQwUHImIu-rhbQ/viewform?usp=sf_link