Skip to main content

Jsme studenti a studentky psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Obor psychologie se v posledních letech těší velkému zájmu. Zkoumá člověka, jeho chování, mentální procesy i mezilidskou komunikaci. Psychologové po celé republice pomáhají lidem s nejrůznějšími problémy, s porozuměním sobě samému či rozvojem potenciálu. Působí v řadě odvětví. Nejedná se pouze o terapie či poradenství, ale rozšířené jsou také školní a pedagogická psychologie, klinická psychologie, forenzní psychologie, sportovní psychologie, psychologie práce, psychologie životního prostředí, psycholingvistika, psychodiagnostika a další. 

Psychologů je ale v současnosti nedostatek. Například v rámci klinické psychologie a psychoterapie se na první sezení čeká někdy i měsíce. Zejména u dětských psychologů je situace extrémní. Pro představu – dítě s akutními obtížemi jako jsou například sebevražedné sklony může na psychologickou pomoc čekat i několik měsíců. V současné době protkané krizemi počet duševních onemocnění stále narůstá (viz epidemiologický přehled duševních chorob na webu ÚZIS). Z toho důvodu je důležité mít dostatek profesionálů, kteří se o duševní zdraví (nejen) těchto jedinců postarají. Není to pouze otázka zlepšení života lidí, ale také otázka ekonomická. Neléčené duševní poruchy s sebou přinášejí dlouhá období snížené produktivity i pracovní neschopnosti a zasahují tak nejen do života pacientů a jejich rodin, ale také do hospodářství země. 

Další z oblastí psychologie, kde může podfinancování ovlivňovat kvalitu poskytované péče, je například psychodiagnostika. Zde je klíčové sledovat aktuální výzkum a jednotlivé testové metody pravidelně nahrazovat metodami novými, přesnějšími. Vývoj jednotlivých psychodiagnostických testů je nákladný. Pro řadu testů, které jsou v zahraničí běžné, dlouhodobě schází česká verze, ověřená na aktuálních datech pro českou populaci. Vlivem podfinancování tak psychologové nemají k dispozici nejlepší možné nástroje, které by mohly lidem lépe pomoci. 

Psychologové akademici, kteří se věnují vědě, přicházejí s novými teoriemi o fungování naší mysli, motivaci, našem vnímání. Díky nim je možné vyvíjet nové metody pro zkvalitnění života každého z nás. Výzkum je však finančně náročný a řada nadějných lidí tak raději odchází do zahraničí, kde jsou lépe ohodnoceni, a nebo se z těchto důvodů rozhodnou výzkumu se nevěnovat. To se přímo dotýká i studentů doktorského programu, jejichž finanční odměna často nestačí ani na zaplacení nájmu. Což je fakt, kterým se smutně odlišujeme od zahraničních univerzit. V takových podmínkách se kvalitní výzkum realizuje jen stěží. 

Jako studenti psychologie si velmi vážíme práce našich pedagogů. Jsou to experti ve svých oborech, kteří věnují nám i vlastní práci mnoho času a energie. V jejich přístupu vidíme velkou ochotu a uvědomujeme si, že se nám věnují často nad rámec svého úvazku. Mrzí nás, že nejsou přiměřeně ohodnoceni za svou práci. 

Psychologie jako obor nám může ukázat způsoby, jak se dostat z těžkých životních situací. Dokáže nám dát možnosti, jak se postarat o zdraví lidí kolem nás a přitom si zachovat to své. Psychologie poskytuje pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou. Psychologie mnohým pomáhá dosáhnout stanovených cílů. Zároveň se ale v poslední době dostávají ke slovu různí šarlatáni a pseudoodborníci, kteří si na psychology jen hrají. Pokud

se chceme o naše duševní zdraví a o duševní zdraví našich blízkých starat svědomitě, je důležité, aby péči poskytovali opravdoví odborníci s kvalitním vzděláním. Je třeba psychologů, kteří jsou si vědomí významu své práce, a kteří k ní přistupují s respektem a pokorou. Je třeba psychologů, kteří jsou za svou práci adekvátně ohodnoceni. 

Naše práce má smysl. 

Studenti psychologie na FF UK:
Bc. Barbora Truhličková, Bc. Petra Chmelíková, Michal Mynář, Bc. Victoria Hebbeckerová, Bc. Sylvie Krystlová, Bc. Tomáš Rábek, Bc. et Bc. Anna Zubková, Kateřina Fialová, Zdeněk Kult, Dominika Schönauerová, Mgr. et Mgr. Dan Fayette, Bc. Vít Krištof, Kateřina Štiplová, Eliška Suchánková, Hana Smetanová, Bc. et Bc. Jiří Kalenský, Klára Vavrečková, Lucie Kalenská, Mgr. Adela Beckova, Tereza Davidová, Jáchym Valeš, Adéla Piskáčková, Františka Kolářová, Adéla Töröková, Sára Prokešová, Bc. et Bc. Pavla Kafková, Jakub Březina, Kateřina Malenínská, Viktorie Ševčíková, Adam Stodola, Terezie Babková, Mojmír Mykiska, Patricie Hanáková, Anna Sochůrková, Lucie Bendová, Aneta Pospíšilová, Patrik Voříšek, Jana Laipoldová, Bc. Alena Spálenská, Laura Valentina Bauer, Kateřina Bašová, Eva Falgenhauerová, Petr-Jan Plos, Alice Diepoltová, Kristýna Blažková, Adam Zámečník, Benjamin Kunc, Ivana Kapounová, Zuzana Šimková, Eliška Matějková, Bc. MgA. Josef Bartoš, Michaela Teclová, Barbora Škrobáková, Ondřej Ulrich, Bc. Jevhenija Syvulja, Mgr. Jana Dlouhá.

Jste student/studentka psychologie a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn8iZfotPiZLciFd5Fg1BTIfRL-_GljSKz2cufEJsnVWe9fA/viewform?usp=sf_link