Skip to main content

Jsme studentky a studenti skandinavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Dopis vznikl z iniciativy spolku Alting, který sdružuje studenty skandinavistiky při FF UK.

«Hva hjelper det at du har retten når du ikke har noen makt?» – Henrik Ibsen

Jak pravil Henrik Ibsen: „K čemu je ti, že máš pravdu, když nemáš moc,“ a tak se i my, studenti skandinavistiky přidáváme k iniciativě Máme smysl.
Skandinavistika neboli nordistické obory na Univerzitě Karlově mají dlouhou tradici, a to již od doby Arnošta Viléma Krause (1859-1943), který se věnoval literatuře a kultuře skandinávských zemí. Dalšími pokračovateli byli poté například Ladislav Heger nebo Helena Kadečková.
Studium nám nabízí nejen rozvoj dotyčného skandinávského jazyka, ale i skandinávské literatury, reálií a historie. Získáváme tak přehled o skandinávských oblastech jak z hlediska současnosti, tak i minulosti. Skandinávské země hrají důležitou roli v dnešní Evropě. Nesmíme také opomenout jejich významnost v rámci politického, ekonomického a výzkumného sektoru.
Oddělení skandinavistiky a studentský spolek Alting se snaží naše země propojit a budovat vzájemnou spolupráci mezi Českem a Skandinávií. To všechno pomocí různých letních škol, výjezdů, konferencí, výzkumů, ale i například pomocí překladů. Ty umožňují kulturní výměnu a jsou mnohem přesnější na rozdíl od strojových překladů, které nedokážou rozlišit kontextové nuance. Studentský spolek spolupracuje s ambasádami Švédského, Norského a Dánského království.
Dále se podílí na rozvoji skandinávské kultury ve spolupráci s distributorem skandinávských filmů Film Europe. Tímto prohlubujeme česko-skandinávské vztahy.

Uplatňujeme se v jazykovědě, literární vědě, překladatelství, historii. Poté nás můžete nalézt v soukromém, firemním, turistickém, neziskovém a kulturním sektoru. Dále se uplatňujeme v politické sféře a zastáváme funkce na skandinávských ambasádách nebo na českých velvyslanectvích ve Švédsku, Norsku a Dánsku.
A proto si myslíme, že máme smysl.

Šimon Kubala, Tereza Gibišová, Laura Kordová, Vašek Křenek, Josefína Schránilová, Vítek Černý, Friedrich Emanuel Fischer, Klára Šafaříková, Pavlína Syrůčková, Lisa Kharchenko, Veronika Linhartová, Kateřina Žádníková, Lisa-Anna Žáková, Kateřina Málková, Vladimír Šmejkal, Tereza Dobrovodská, Barbora Teclová, Lucie Magalová, Valérie Vívodová, Gabriela Králová, Zuzana Kapcová, Adéla Prosecká, Kristýna Exnerová, Tereza Trojanová, Veronika Fimbingerová, Borty Hladká, Adéla Trejbalová, Barbora Slavíková, Vojtěch Stříž, Lenka Mošnerová, Jan-Vojtěch Rek, Anna Fenclová, Aisha Abubakir, Danil Morozov, Veronika Jarošová, Viktória Bánovská.

Jste student/studentka skandinavistiky a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqZWGeljUwgvYU7c6H002fvS_gAS2_dWOGHqUR7qKAxgiEQg/viewform?usp=sf_link