Skip to main content

Jsme studentky a studenti Katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

O zachování studia sociální práce  na FF UK jde nejen významným organizacím, které nás veřejně podporují, ale i našim absolventům, kteří si studiem na katedře prošli, a nyní pracují v různých sférách sociální oblasti. Jejich cesty jsou rozličné, někteří zastávají vedoucí pozice na MPSV, jiní se pohybují v trestní justici, hájí práva dětí, seniorů nebo zajišťují pomoc obětem domácího násilí. Jejich cesty ale začínaly na Katedře sociální práce FF UK. 

Absolventky a vedoucí sociální pracovnice v organizaci Rozkoš Bez Rizika popisují sociální práci takto: 

“Sociální práce je vědní obor, který má velký dosah skrze všechny věkové kategorie a zabývá se jak psychickým, fyzickým tak sociálním stavem člověka. Oproti jiným společenskovědním oborům řeší situace prostřednictvím preventivních programů, nikoli až problém nastane. Preventivně mapuje potřeby klientů s ohledem na jejich aktuální životní situaci. Sociální práce reaguje i na demografické ukazatele. Jedná se například o stárnutí populace a přibývající sendvičové generace, které budou potřebovat kvalitní a dostupnou nejen zdravotní ale i sociální péči.

Rozkoš Bez Rizika jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb vidí v nedostatku kvalitních sociálních pracovníků a jejich mentorů palčivou hrozbu. Bez pracovníků nelze poskytovat služby na vysoce kvalitní úrovni a s takovým rozsahem a dopadem jako doposud.”

Na toto sdělení navazuje Česká odborová organizace ALICE:

“V našem odvětví oblíbené rčení praví, že stát je jenom tak vyspělý, jak se dokáže postarat o svoje nejslabší. Pokud by to skutečně platilo, nacházela by se Česká republika momentálně s vyspělostí někde v pozdním středověku. Kdo se tento neutěšený stav snaží každý den napravovat, jsou sociální pracovníci a pracovnice a ostatní zaměstnanci a zaměstnankyně v sociálních službách. Abychom se jako společnost mohli posouvat, potřebujeme vzdělané, respektované a důstojně zaplacené profesionály, kteří budou mít možnost vzdělávat se na dobře vedených a rozvíjených školách. Péče o ty, kteří si sami pomoct nemohou by měla být otázkou cti. Pro ty, kterým jde místo cti spíše o peníze je tady otázka: Je pro společnost levnější vychovat profesionála, který zasvětí život práci s ohroženými lidmi nebo celoživotní kompenzace člověka, který nemá ke kvalitní péči přístup?”

Jaký dopad může mít zrušení našeho oboru na FF UK? O tom se vyjádřil výkonný ředitel a ekonom Komunitního centra PETRKLÍČ Bc. Jakub Fraj:

“Sociální služby kapacitně rostou a každým rokem jsou třeba další a další sociální pracovníci, a to jen na pokrytí tohoto rozšiřování. Zároveň dochází k odlivu stávajících sociálních pracovníků kvůli nevýhodným podmínkám. Pokud by byl ukončen tento studijní obor, poškodí to podle mě i poskytovatele sociálních služeb – a v konečném důsledku tedy i samotné klienty.”

Kvalitu vzdělání potvrzují další vyjádření absolventů:

„Studium na KSOCP FF UK mi dalo opravdu hodně. Od nepostradatelných teoretických rozsáhlých základů po praktické dovednosti, které nám přednášející předávali. Z načerpaných dovedností a znalostí čerpám ve své praxi doposud. Zároveň jsem získala schopnosti a dovednosti důležité pro svou psychohygienu, která je v pomáhajících profesích pro kvalitní a dlouhodobou práci s klienty velmi důležitá. Děkuji všem, kteří mi své znalosti a dovednosti s neuvěřitelným nasazením a účastí předávali a děkuji celé Katedře sociální práce, že jsem měla tuto možnost. Díky tomu každodenně dál zase já podávám pomocnou ruku klientským rodinám, se kterými se ve své praxi dostávám do kontaktu.

Doufám a věřím, že tato možnost získat vysoce kvalitní vzdělání v oboru sociální práce na KSCOP FF UK bude umožněno i dalším mnoha generacím studentů.

PhDr. Anna Hašplová“

“Jako absolventky studijního oboru sociální práce jsme v praxi využily naše teoretické znalosti, které nám Univerzita Karlova poskytla. I zpětně se vracíme k teoretickým poznatkům a metodám českých velikánů sociální práce a příbuzných oborů jako jsou doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

Vnímáme jako velmi důležité, aby Katedra sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byla nejen zachována, ale systematicky podporována a rozvíjena za podpory zkušených profesionálů i do budoucna.”

Mgr. Jana Kočová
Ing. Mgr. Kateřina Šádková 

“Ze studia jsem si odnesla chuť pracovat v oboru, stejně jako schopnost uplatnit se díky získaným zkušenostem a dovednostem i jinde. Další přínosy zmíním heslovitě: schopnost kultivovaného písemného projevu, týmové spolupráce, porozumění lidem s jinou životní i profesní zkušeností, vyvažování profesního nadhledu a angažovanosti, zaujetí pro svůj obor a chuť se v něm nadále realizovat. “

Mgr. Martina Tesařová
vedoucí odlehčovacích služeb
Cesta Domů, z. ú.

„Byla pro mě čest, že jsem byla přijata a mohla studovat na Karlově Univerzitě. Studium mi pomohlo v dalším rozšíření přehledu, zejména v oblasti sociální politiky a sociální správy. V navazujícím magisterském studiu jsem zase ocenila teoreticko-praktickou výuku předmětů, které se dotýkaly vedení organizací a jejich financování.

Pracuji v neziskové organizaci, což s sebou nese velkou rozmanitost náplně práce a požadavky na flexibilitu. Kromě sociální práce jako takové jsem v rámci managementu naší organizace zpracovávala statistiky, žádosti o dotace, psala projekty. Proto jsem velmi vítala, že jsem mohla svoji profesní dráhu obohatit efektivním odborným vzděláváním.“

Mgr. Michaela Lejčková, toho času vedoucí osobní asistence v neziskové organizaci Dobromysl, z. ú. v Berouně

Naše studium má smysl. My máme smysl.

Marie Viola Mojzešová (studentka), 
Marie Popelová (studentka),
Veronika Macháčková (studentka), 
Jana Krejčí (studentka, pracovnice v sociální službě),
Cecílie Šupková (studentka),
Karolína Housová (studentka),
Eliška Kamarytová (studentka), 
Nathalie Lacigová (studentka),
Marie Fojtíčková (studentka), 
Tereza Bútorová (studentka),
Kateřina Gáspárová (podporovatelka KSOCP), 
Lukáš Burda (student a pracovník v sociálních službách),
Kateřina Janatová (studentka),
Jana Vodešilová (studentka a pracovnice v sociálních službách),
Bc. Natálie Bigasová (studentka),
Tereza Marčanová (studentka),
Bianka Trejbalová ( studentka),
Bc. Dominik Ertner, DiS. (Koordinátor pomoci Ukrajině pod Armádou spásy a podporovatel KSOCP, absolvent ETF UK)
Karolína Dědovská (studentka)
Bc. Žofie Zemánková (studentka),
Zuzana Vodáková (studentka),
Lenka Setnická, Hana Krumphanzlová (studentka), Romana Davidová, Adéla Bařtipánová,
Jan Matěj Bejček (doktorand, sociální pracovník, lektor),
Bc. Kristýna Krejcarová (absolventka), Veronika Votíková (studentka), Bc. Veronika Lechnýřová (studentka), Bc. Barbora Salačová (studentka), Eliška Jandurová (studentka), Tereza Václavíková (studentka), Alžběta Lacková (studentka Sociální a charitativní práce na HTF UK), Barbora Převrátilová (studentka), Julie Tesařová, Romana Davidová, Adéla Bařtipánová, Ondřej Rajmon, Anna Sojková, Natali Hoffmannová, Jakub Štingl, Bc. Petra Neumannová (studentka), Eliška Sýkorová (studentka), Bc. Sochorová Eliška, studentka, absolventka a podporovatelka KSOCP FF UK, Saša Floriánová (studentka Sociální a pastorační práce ETF UK), Karolína Klára Mrugová (studentka KSOCP FFUK), Jiří Lepka, Anna Velát (absolventka KSP FFUK a sociální pracovnice), Bc. Zdislava Procházková (sociální pracovnice a studentka KSOCP), Vít Mareš (podporovatel KSOCP), Lucie Dokoupilová, Filip Bělík (student Sociální práce), Mgr. Karolína Hnyková (absolventka KSOCP FF UK), Petra Pilcová (studentka), Mgr. Žofie Müllerová (absolventka), Lucie Vávrová (studentka), Adéla Schwarzová, Žaneta Mikulčíková.

Jste student/studentka sociální práce a chcete se pod dopis také podepsat?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepzvu_hxECwfpIYWvgmk2VS1RpFHtP4odz6-S8N_kaNA8QwQ/viewform?usp=sf_link