Skip to main content

Jsme studenti učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která se, stejně jako Pedagogická fakulta, zaměřuje na vzdělávání kvalitních pedagogů.

Já konkrétně jsem studentem učitelství latiny a němčiny.

Vědění je moc.“ – Francis Bacon

Přestože latina již není živým jazykem, stále zaujímá významné místo v moderním světě a je podstatným jazykem pro porozumění mnoha oblastem lidského vědění, jako jsou právo, medicína, filosofie, teologie, historie a další. Navíc je základem mnoha jazyků dnes používaných a i na jazyky, které z ní přímo nevycházejí, měla svůj vliv.

Naší specializací je výchova a vzdělávání studentů středních škol v oblasti latiny. Věřím, že latinská kultura a historie jsou nedílnou součástí našeho kulturního dědictví. Je důležité, aby studenti našich středních škol získali schopnosti porozumět latinským textům, analyzovat literární díla a rozvíjet další dovednosti. Tyto schopnosti jsou zásadní pro úspěch studentů v budoucím studiu a profesním životě.

Podobně i němčina na středních školách hraje roli ve vzdělání a výchově studentů. Naše republika leží uprostřed Evropy a sousedí s německy mluvícími zeměmi. Znalost tohoto jazyka může být klíčová pro úspěch v mnoha profesích. Vzdělání v oblasti němčiny nám umožňuje porozumět německé kultuře, literatuře a historii a dalším oblastem.

Meze mého jazyka znamenají meze mého světa.“ – Ludwig Wittgenstein

Jako budoucí učitel latiny a němčiny mám silnou motivaci předat tyto znalosti a dovednosti dalším generacím studentů. Věřím, že tím mohu přispět k rozvoji naší společnosti a posunout ji vpřed. Vzdělání a jazykové znalosti jsou klíčovými faktory, které nám pomohou udržet konkurenceschopnost v globalizovaném světě.

Those who can, do; those who can’t, teach.“

Tento oblíbený výrok však musíme brát s velkou dávkou nadsázky, neboť vzdělání a kvalifikace jsou nezbytné pro rozvoj společnosti a konkurenceschopnosti. Bez vzdělaných pedagogů bychom nemohli vychovávat nové generace a hrozil by nám postupný úpadek.

Naše práce má smysl.

Jan Pochop (latinský jazyk, německý jazyk),
Anna-Marie Balounová (německý jazyk, francouzský jazyk),
Barbora Lacinová (německý jazyk, český jazyk),
Štěpánka Petričáková (německý jazyk, historie).

Jste student/studentka učitelství a chcete se pod dopis také podepsat? Nebo doplnit další postřehy k významu studia učitelství?
Můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff3ifiDxcPhGkIEy7TlbCJJkgvKYcV4A2fFOCPmoeL6uaozw/viewform?usp=sf_link