Skip to main content

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu spolu s iniciativou Hodiny pravdy během posledního roku intenzivně apelovaly na vládu ČR s jasnými požadavky na změny ve financování humanitních oborů. Od březnového pochodu nedošlo k reálným krokům, které by vedly k nápravě. Proto na úterý 17. října vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz hodinovou výstražnou stávku. Některé fakulty (FF UK, FF UPOL, ETF UK, FHS UK) přistupují k celodenní stávce.

Požadavky a argumenty stručně shrnují Nejčastější otázky ke stávce 17. října.

Prosím, zodpovězte si následují 3 otázky:

 1. Máte pocit, že jste adekvátně ohodnoceni vzhledem k náročnosti své profese? 
 2. Vnímáte, že vláda jedná v souladu s prohlášeními, že vysoké školství je pro ni a ČR priorita? 
 3. Mají za této situace zaměstnanci a zaměstnankyně vysokých škol vyhovující a stabilní podmínky pro práci?

Odpověděli jste alespoň jednou NE, připojte se ke stávce!

Proč stávka?

Stávka je legitimní nástroj v zastupitelské demokracii, kterým skupiny lidí se stejným zájmem vyjádří svůj názor, vznesou své požadavky a přimějí ty, kteří mají moc rozhodnout, jednat. Přestože od jara soustavně upozorňujeme na neudržitelnost současné situace, poskytujeme svědectví a data dokládající legitimitu našich požadavků, vláda dosud nereagovala. Stávka je dalším logickým krokem, protože stávající přístup vlády pouze replikuje současný stav, který není dlouhodobě udržitelný. Společné vyjádření postoje zvyšuje šanci, že naše požadavky budou brány v potaz. Jednotlivec slyšet není a zároveň je případně více ohrožen, pokud protestuje osamoceně.

Jak se přihlásit ke stávce?

 • Informujte se v akademickém senátu nebo odborové organizaci Vaší fakulty, jakým způsobem se můžete účastnit! Fakulty, které vyhlásily celodenní stávku, sbírají podpisy zaměstnanců, kteří se zapojují.
 • Zapojit se mohou všichni zaměstnanci a všechny zaměstnankyně v kategoriích AP, L, VP i THP
 • Vysokoškolský odborový svaz vyhlásil jednohodinovou stávku. Stávkuje tedy celý sektor VŠ!
 • Za den ve stávce nepobíráte mzdu. Pokud by vás nepobírání mzdy za dobu jednodenní stávky existenčně ohrozilo, prosím obraťte se s žádostí o kompenzaci na odborovou organizaci své fakulty. 

V den stávky

Hlavní protestní akce proběhne ve 14 hodin před hlavní budovou Filozofické fakulty na nám. Jana Palacha v Praze. Konkrétní podoba akce se zatím připravuje v koordinaci se všemi zapojenými institucemi. Předběžný program je k dispozici v sekci Protest.

Vy se ke stávce připojte následovně:

 • Zrušte výuku.
 • Přestaňte vykonávat práci, kterou normálně vykonáváte. 
 • Přidejte se k stávkovým aktivitám.
 • Pozvěte ke stávkovým aktivitám studující a vysvětlete jim důvody současných protestů.
 • Sdílejte informace o stávce a o tom, že stávkujete, na svých sociálních sítích.