Skip to main content

Akademická veřejnost, pracující a studentská obec českých vysokých škol připravují další protest, aby společně ukázali, že je celý vysokoškolský systém v ohrožení a vláda stále jen slibuje, ale nekoná. Akce se bude konat v pondělí 3. června 2024 v Praze. Hodina pravdy vyrostla ze sociálních a humanitních fakult a od svého vzniku pojmenovává celou řadu problémů, které se zdaleka netýkají jen těchto oborů.


Lékaři se přidávají k Hodině pravdy

V prohlášeních současné i předchozích vlád se můžeme dočíst, že vzdělávání je priorita, ale na vysoké školství se zapomíná s argumentem o jejich samostatnosti. Cílem současné vlády je transformovat ekonomiku z průmyslové na znalostní, k čemuž je prospívající systém vysokého školství zásadní. „Nelze předpokládat, že bez silné podpory státu budeme mít kvalitní vysokoškolské vzdělání. V žádné z prosperujících zemí OECD není podíl HDP na vysoké školy tak malý jako u nás,” upřesňuje Nina Wanča z Hodiny pravdy.

„Situace není stejně špatná na všech vysokých školách, protože každý obor má svá specifika, různý historický kontext a možnosti, jak situaci řešit,” říká k situaci Petr Bilík. Lékařské fakulty, které jsou v lepší situaci než jiné, také nejsou bez problémů jak by se mohlo zdát. „Čelíme specifickým výzvám, jako je potřeba přilákat k výuce kvalifikované klinické odborníky. Lékaři z praxe ale často upřednostňují lépe placené pozice v nemocnicích nebo soukromých zařízeních,” popisuje Karel Ježek z Plzeňské lékařské fakulty. V dlouhodobém horizontu, kdy je potřeba mít dostatek lékařů pro stárnoucí populaci, bude ohrožena kvalita vzdělávání budoucích lékařů a v důsledku horší zdravotní péče pro všechny.


Výzvu podporují jak celé instituce, tak jednotlivci

Během červnové akce vzneseme konkrétní požadavky směrem k vládě, ministerstvu financí a školství. „Mezi čtyři základní body, na které upozorníme, patří to, že systém kolabuje již dnes, že vzdělávání potřebuje komplexní řešení, je třeba navýšit institucionálního financování a zajistit stabilní financování i po politických změnách,” říká Nina Wanča. K výzvě se kromě plzeňských lékařů doposud připojil Vysokoskoškolský odborový svaz, Asociace děkanů teologických fakult, DAMU, Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a desítky jednotlivců, jak z technických, přírodovědných, lékařských, tak filozofických a uměleckých vysokých škol. Během protestu budou diskutovány další kroky vysokých škol týkající se následujícího semestru.


Za iniciativu Hodina pravdy Nina Wanča (nina.wanca@ff.cuni.cz) a Petr Bilík (petr.bilik@upol.cz)