Skip to main content

V pondělí 3. června 2024 se v 16.00 na náměstí Jana Palacha shromáždili zástupci a zástupkyně českých vysokých škol. Na akci dorazilo asi 800 lidí. Protestující se poté vydali přes Čechův most k Úřadu vlády, zastavili se u Ministerstva financí a protestní pochod skončil před Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici.


Podpora protestu napříč vysokým školstvím

Iniciativa ocenila snahu ministra školství po zvýšení rozpočtového podílu určeného na vzdělávání, které je jedinou zárukou budoucí prosperity, a apeluje na urychlené řešení problému na vládní úrovni. „Za největší úspěch považuji to, že na akci vystoupili nejen kolegové a kolegyně z humanitních a sociálních fakult, jako to bylo u první akce, ale i z přírodních a technických oborů, lékařských nebo uměleckých fakult. Ukázali jsme, že problém je daleko širší,” shrnuje akci Jakub Izdný, jeden z organizátorů Hodiny pravdy. „Zároveň jsme jasně formulovali požadavky na jednotlivé instituce, tedy vládu, ministerstvo financí i školství, a vyzvali je k řešení,” dodává.

„Protesty v ulicích jsou vidět nejvíce, ale důležité jsou i naše další aktivity. Píšeme a šíříme texty, které vysvětlují zoufalou situaci českého vysokého školství. Komunikujeme s médii nebo navazujeme důležité kontakty napříč univerzitami. Jednali jsme s různými zástupci a zástupkyněmi politických stran napříč politickým spektrem, kteří naše požadavky po obeznámení s rozsahem problémů podporují,” doplňuje František Kratochvíl z Univerzity Palacekého v Olomouci. Součástí akce Kolaps systému bylo rozeslání dopisu voleným zástupcům obou komor Parlamentu ČR, kteří byli vyzváni apelovat na vládu, aby tuto urgentní situaci okamžitě řešila. Na tuto výzvu nejvstřícněji reagovali Piráti a STAN.

Přijdou další protesty?

Včerejší akce byla již třetím velkým protestem Hodiny pravdy a největší akcí od jednodenní stávky v říjnu 2023. „Po stávce nám byly přislíbeny finanční prostředky určené na kohezi platů ve výši 800 milionů. Tyto peníze ale zatím nedorazily a jednání o způsobu jejich rozdělení nejsou ukončená. Jasně se ukázalo, jak složité je rozdělování prostředků a odhalila se celá řada nerovností a procesů, které za nimi stojí, jakož i fakt, že pokud je celkový objem prostředků malý, nelze přiměřených platů dosáhnout,” shrnuje situaci Jan Stejskal, děkan Univerzity Palackého.

Vysoké školy stojí před dalšími důležitými jednáními, do kterých vstupují i odborové organizace a akademické senáty. „Doufáme, že včerejší akce jasně ukázala, že je situaci třeba neodkladně řešit. Pravděpodobně to bude ještě dlouhá cesta. My jako Hodina pravdy hodláme dál pokračovat ve svých akcích, dokud důslednější institucionální financování nepřinese VŠ vzdělávání tolik potřebnou stabilitu a předvídatelnost” říká Jakub Izdný.

Na akci vystoupili

PhDr. Jakub Izdný Ph.D. za Hodinu pravdy
Prof. Milena Králíčková, rektorka UK
Doc. Jan Stejskal, děkan FF UPOL a předseda asociace děkanů FF
Mgr. František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Ing. Kateřina Pazderů Ph.D., členka výboru VOS a pedagog ČZU
Doc. Jan Trnka, proděkan 3. lékařské fakulty UK
Ing. Patrik Čermák Ph.D., Fakulta chemicko-technologická UPCE
Matěj Metelec, neakademický pracovník vydavatelství FF UK
Monika Horáková, neakademická pracovnice knihovny PedF UK
Doc. Josef Stráský, akademický senátor MFF UK
Doc. Petr Gallus, proděkan ETF UK
Mgr. Anežka Matěnová -, doktorand FF UK, vyslaná ČAD
PhDr. Miroslav Joukl Ph.D., vedoucí katedry sociologie FF UHK
Mgr. Karolina Plicková Ph.D., předsedkyně senátu DAMU
Ing. Petr Pavlík Ph.D., předseda Koordinační odborové rady UK

Kompletní seznam podpor

Aktualizovaný seznam všech, kteří se k akci a jejím požadavkům přidali, je k dispozici na stránkách Hodiny pravdy: https://hodinapravdy.cz/#podporuji-nas