Skip to main content

V pondělí 3. června 2024 se v 16.00 na náměstí Jana Palacha v Praze sejdou pracující a studující českých vysokých škol, aby upozornili na rostoucí rizika podfinancování univerzit a výzkumu, která mohou vést až ke kolapsu celého systému. Nezávislá iniciativa Hodina pravdy pořádá již třetí akci, která navazuje na rozsáhlé protesty na Den učitelů v březnu 2023 a celostátní stávku vysokých škol v říjnu 2023. Již více než rok poukazujeme na destabilizaci systému vysokého školství a zejména na jeho neudržitelnou finanční situaci.

Vystoupí i rektorka UK

„Je faktem, že pokud chceme nyní i v budoucnu prosperující Českou republiku, je třeba transformovat ekonomiku ČR na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, na ekonomiku znalostní. A to se neobejde bez investic do školství, vědy, výzkumu a inovací,” říká Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy, která vystoupí odpoledne na akci. „Celý systém školství na sebe musí efektivně navazovat a vysoké školy stály doposud mimo hlavní zájem ministerstva. To se snažíme změnit,“ říká Monika Brenišínová z FF UK, která proslovy moderuje.


Akce je naplánována před jednáním vlády o rozpočtu na příští rok a vedle řady akademiků z různých oborů a zástupců technicko-hospodářských profesí vystoupí i František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. „Považujeme za nešťastné, že se stále dokola musíme připomínat a odvolávat se na prohlášení nejen této vlády, že vzdělávání považuje za prioritu. Požadujeme zvýšení prostředků na VŠ pro rok 2025 o 11 miliard ze stávajících 30 na 41 miliard. To by srovnalo příspěvek z rozpočtu státu na VŠ s průměrem zemí OECD a nám umožnilo zvýšit platy, které dnes nedosahují ani minimální důstojné mzdy, natož průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných lidí,” shrnuje požadavky protestu Petr Bilík z Palackého univerzity v Olomouci. „Vítáme návrh ministra školství Beka o navýšení o 6 miliard, měl by však mít ambicióznější požadavky,” uzavírá Bilík.


Podpora akci Kolaps systému

„Během uplynulých měsíců se jednoznačně potvrdilo, že problém se dotýká celého sektoru vysokého školství. Existují samozřejmě oborová specifika a ohroženější obory, ale odliv talentů, odchody, nutnost mít více prací, vyhoření, neschopnost finančně motivovat stávající i budoucí kolegy a kolegyně, se objevuje všude,” říká koordinátorka iniciativy Nina Wanča. Na chronicky podfinancovaný systém VŠ upozorňují trvale ve svých prohlášeních obě reprezentace vysokého školství – Rada vysokých škol i Česká konference rektorů. Požadavky protestujících podpořila většina asociací děkanů fakult různých oborových zaměření, četné univerzitní a fakultní akademické senáty a vysokoškolské odborové organizace. Stále přicházejí další podpory, které shromažďujeme a uveřejňujeme na webu. Úplný seznam dodáme v poslední tiskové zprávě po akci.