Skip to main content

Iniciativa Hodina pravdy vyjadřuje plnou podporu požadavkům, s nimiž Českomoravský odborový svaz pracovníků školství hodlá vstoupit 27. listopadu 2023 do stávky. Vláda ČR zcela správně označila ve svém programu vzdělávání za prioritu, nyní však hledá možné cesty, jak na už tak podfinancovaném školství ušetřit. S tímto postupem nemůžeme souhlasit a vyzýváme vládu, aby své sliby skutečně plnila. Jen s kvalitním, tedy dobře financovaným školstvím, můžeme být v budoucnu úspěšnou zemí. Tímto vyjadřujeme také naši pohotovost pokračovat v obraně vysokého školství v naší zemi.