Skip to main content

Iniciativa Hodina pravdy oceňuje, že studujícím angažovaným ve hnutí Univerzity za klima není lhostejná klimatická budoucnost Země, a podporuje jejich snahy o rozvoj diskuzí o tomto problému.