Skip to main content

V uplynulém roce jsme v rámci protestů napříč vysokoškolským sektorem usilovali o posílení financování a udržitelnosti systému. Přes mnohá jednání a sliby ale nedochází k žádnému výraznému zlepšení.

Vyzýváme akademické instituce a reprezentace, aby se k nám připojily.

Vláda opakovaně zdůrazňuje význam vzdělání pro přechod ke znalostní ekonomice, pro inovace a zlepšení konkurenceschopnosti, avšak jedná se o pouhé proklamace, nikoliv činy. Současný stav financování vysokého školství je kritický. Ohrožen je celý VŠ systém, některé obory zastihne situace dříve, jiné o něco později.

Informace k akci, která proběhne v pondělí 3. 6. 2024 v Praze od 16.00-18.00, je průběžně upřesňována na Facebooku.