Skip to main content

Tisková zpráva k tiskové konferenci, která proběhla na půdě FF UK 27. března 2024 k ročnímu výročí prvního protestu na Den učitelů v březnu 2023.

Iniciativa Hodina pravdy již rok upozorňuje na tristní situaci zejména na humanitních a společenskovědních fakultách vysokých škol (VŠ). Protest na loňský Den učitelů poukazoval na žalostnou situaci tuzemských VŠ, na změnu však nestačil. Tlak akceleroval jednodenní stávkou Vysokoškolského odborového svazu 17. října 2023. Díky této stávce ministr školství M. Bek přislíbil VŠ 800 milionů, které měly být použity na dorovnání skandálních nerovností ve mzdách. Vyjednávání o rozdělení těchto financí stále probíhá. Již teď však víme, že dané prostředky naprosto nestačí. Jen UK chybí 2 miliardy na zajištění koheze mezd. Hodina pravdy tedy vyzývá nejen vládu, ale i všechny orgány vysokých škol jako RVŠ, aby problém aktivně řešili a začali jej považovat za jednoznačnou prioritu.

Petr Pavlík, předseda Koordinační odborové rady Univerzity Karlovy

Destabilizace systému pokračuje

„Ačkoli vláda deklaruje, že vzdělání je její priorita, konkrétní politika tomu odporuje,” upozorňuje Petr Pavlík, předseda Koordinační odborové rady Univerzity Karlovy. „Celé české školství se potýká s dlouhodobým nedostatkem financí v porovnání se státy OECD. Nemůžeme se soustředit na to nejdůležitější, vzdělávání a rozvoj vědeckého poznání,” dodává Pavlík. Vzniklo nestabilní prostředí závislé na úmorném shánění dalších financí z grantů, což vede k vyhoření pracovníků/nic a brání vysokým školám strategicky využívat kapacitu svých zaměstnanců/kyň pro rozvoj oborů v kontextu prudkých společenských a technologických změn, válek či nástupu AI. Akademický senát jako samosprávní orgán Univerzity Karlovy (AS UK) konstatuje, že „nízký jednorázový příspěvek na podporu zavedení jednotných tarifů zcela nedostačuje pro jakékoliv relevantní navýšení nízkých mezd akademických pracovníků/nic. Povede k propouštění a další destabilizaci na nejvíce podfinancovaných oborech.”

Systémová změna financování VŠ musí být konečně prioritou

Tuzemské VŠ se snaží poskytovat co nejlepší vzdělání a zároveň obstát v konkurenci světové vědy, ale fungování na hraně finanční udržitelnosti je dále nemožné a stojí ČR ohromné množství lidského kapitálu. „K udržení a navyšování kvality je nezbytné neustále investovat do infrastruktury pro výuku i vědu a zajistit adekvátní finanční ohodnocení lidí,“ čteme v prohlášení akademického senátu Univerzity Pardubice. Na všech VŠ panuje shoda, že situace je dále neúnosná a už nyní dochází k nevratným škodám. Dojde-li k rozpadu některých oborů, které byly budovány desítky let a stály společnost nemalé prostředky, jejich znovuobnovení nebude prakticky možné.

Matěj Metelec, odbory FF UK, promluvil za ne-akademické pracovníky a pracovnice

„Jsme vážně znepokojení tím, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy řeší většinu problémů tak, že zpochybňuje jejich existenci,” píše v usnesení AS UK. Hodina pravdy dokázala, že situace je vážná, pracujeme v nejistotě, pociťujeme životní ohrožení a extrémní stres. „Jednotné mzdové tarify je třeba zavádět spolu s dalšími změnami v kontextu celého systému s ohledem na individuální situaci jednotlivých disciplín. Musí se urychleně zahájit systematické vyjednávání v celém sektoru VŠ,” dodává k situaci Monika Brenišínová z FF UK.

Požadavky Hodiny pravdy

„Hodina pravdy vyzývá nejen představitele vlády, zejména ministra školství a ministra financí, ale i samotné orgány vysokých škol, aby využili veškerých svých možností k nápravě situace,“ formuluje za iniciativu její koordinátor Jakub Izdný z FF UK. Na řešení kumulovaného dluhu požadujeme zvýšení institucionálního příspěvku na VŠ vzdělávání minimálně o 10 miliard v rozpočtu na rok 2025. „Zvažujeme radikálnější kroky, stávky ve spojení s regionálním školstvím a další protesty,“ uzavírá Nina Wanča, druhá koordinátorka iniciativy z FF UK. 

Marie Přibylová, místopředsedkyně České asociace doktorandů a doktorandek