Skip to main content

Stávka

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu spolu s iniciativou Hodiny pravdy během posledního roku intenzivně apelovaly na vládu ČR s jasnými požadavky na změny ve financování humanitních oborů. Od březnového pochodu nedošlo k reálným krokům, které by vedly k nápravě. Proto na úterý 17. října vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz hodinovou výstražnou stávku. Některé fakulty (FF UK, FF UPOL, ETF UK, FHS UK) přistupují k celodenní stávce.

Protest Vysoké školy na křižovatce

V den stávky se uskuteční rovněž protestní shromáždění a pochod, jejichž cílem je upozornit vládu i veřejnost na to, že situace vysokého školství je kritická: ocitáme se na křižovatce, kde je třeba se rozhodnout, jestli chce Česká republika investovat do vzdělanosti a rozvoje. Protestní shromáždění proběhne na Náměstí Jana Palacha před Filozofickou fakultou a následně bude pokračovat pochodem k MŠMT. Účast přislíbili vyučující a studující fakult z celé republiky a různého odborného zaměření. Na fakultách po celé republice budou navíc dopoledne probíhat podpůrné akce a shromáždění.

Instituce zapojené do protestů

Stávka 17. 10. 2023

Výstražnou stávku mezi 14:00 a 15:00 17. 10. 2023 vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz, který zaštiťuje vysokoškolské pracovníky všech vysokých škol. Do stávky se zapojí univerzity napříč oborovým zaměřením.

Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UPOL, Evangelická teologická fakulta UK a Fakulta humanitních studií se navíc zapojí do celodenní stávky.

Vyjádření podpory stávce a protestům

Předsednictvo Rady vysokých škol
Česká asociace doktorandek a doktorandů,
Iniciativa Nenechme kulturu utichnout,
Česká zemědělská univerzita v Praze
Mendelova univerzita v Brně

Odborové organizace a svazy
Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Koordinační odborová rada Univerzity Karlovy
Odborová organizace Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Odborová základní organizace při Fakultě strojní Západočeské univerzity
Druhá základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Pardubice
Základní odborové organizace ústavů Akademie věd
Základní odborová organizace na Ostravské univerzitě
Odborová organizace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
Základní odborová organizace VOS na 1. lékařské fakultě
Českomoravská konfederace odborových svazů
ZO VOS CATRIN
Základní odborová organizace Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického.

Univerzitní akademické senáty
Akademický senát Univerzity Karlovy
Akademický senát Univerzity Hradec Králové
Akademický senát AMU
Akademický senát Janáčkovy Akademie Múzických Umění

Fakultní akademické senáty
Akademický senát Právnické fakulty UK
Akademický senát Fakulty humanitních studií
Akademický senát Filozofické fakulty UK
Akademický senát Fakulty umění Ostravské univerzity
Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Předsednictvo Akademického senátu Katolické teologické fakulty
Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze
Akademický senát Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze
Akademický senát a vedení fakulty Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové
Akademický senát Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
Akademický senát Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci