Program: Brno

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

V Brně se bude konat debatní shromáždění akademické obce FF MU, v rámci něhož se bude diskutovat o relevanci humanitních oborů a jejich nedůstojném ohodnocení.

Janáčkova akademie múzických umění

Výbor vysokoškolského odborového svazu JAMU se připojuje k celostátnímu protestu Hodina pravdy, ve kterém fakulty humanitních oborů prezentují svou nespokojenost s katastrofálním podfinancováním VŠ a nedůstojnými platovými podmínkami.

Setkání studentů, pedagogů a vedoucího personálu se uskuteční v úterý 28. března ve 12 hodin před Hudební fakultou JAMU směrem k Besednímu domu. Nejedná se o protest proti vedení školy, ale proti liknavosti ze strany politiků.

Na setkání vystoupí rektor JAMU MgA. Petr Michálek, děkan DF JAMU doc. Mgr. Petr Francán, kvestorka Ing. Dana Horníčková a další zástupci školy.