Aktuality


 • Inspirace systémem mezd na holandských vysokých školách

  Od společné kolektivní smlouvy až k podrobnému katalogu prací Tento příspěvek popisuje, jakým způsobem je otázka mezd řešena na holandských vysokých školách. Holandsko je velikostí podobné České republice a většina jeho vysokého školství je hrazena z veřejných zdrojů, stejně jako je tomu v České republice, text se tedy týká např. veřejných škol v Amsterdamu, Leidenu,…


 • Podpora stávky 27.11.

  Iniciativa Hodina pravdy vyjadřuje plnou podporu požadavkům, s nimiž Českomoravský odborový svaz pracovníků školství hodlá vstoupit 27. listopadu 2023 do stávky. Vláda ČR zcela správně označila ve svém programu vzdělávání za prioritu, nyní však hledá možné cesty, jak na už tak podfinancovaném školství ušetřit. S tímto postupem nemůžeme souhlasit a vyzýváme vládu, aby své sliby skutečně plnila.…


 • Vyjádření podpory hnutí Univerzity za klima

  Iniciativa Hodina pravdy oceňuje, že studujícím angažovaným ve hnutí Univerzity za klima není lhostejná klimatická budoucnost Země, a podporuje jejich snahy o rozvoj diskuzí o tomto problému.


 • Reportáž o říjnové stávce v Revue Prostor

  Koordinátorky říjnové stávky Monika Brenišínová a Niny Wanči reflektují řijnové dění v reportáži, která je volně dostupná na webu Revue Prostor. Doporučujeme k přečtení! Nejsilnějším momentem celého dne pro mě bylo, když jsem pozorovala blížící se skandující dav. To jsou okamžiky, kdy se necítím jako zpráskaná vysokoškolská pedagožka, ale jako hrdá součást akademické obce,” Monika…


 • Hodina pravdy k výsledkům jednání během stávky za důstojné mzdy na VŠ

  17. října se Česká republika stala svědkem dosud nevídané věci. Poprvé od roku 1989 vstoupili zaměstnanci českých univerzit hromadně do stávky, aby ministrovi školství a vládě ukázali, že za stávajících mzdových podmínek odmítají dále vykonávat svou práci. Na tom, že jsou vysoké školy podfinancované, se během příprav těchto masivních protestů shodly všechny relevantní strany: Rada…


 • Konference Jak zefektivnit vědu, výzkum a inovace

  Zástupkyně Hodiny pravdy Monika Brenišínová z odborů Filozofické fakulty UK a Petra Slížková, senátorka Akademického senátu UK, se 1. listopadu 2023 zúčastnily konference Jak zefektivnit vědu, výzkum a inovace. Zdroj Wikimedia Konference se konala v Poslanecké sněmovně. Vystoupili na ní například předsedkyně Akademie věd prof. Eva Zažímalová, ministryně Langšádlová, předsedové grantových agentur nebo prorektor UK…


 • Tisková zpráva: Vysoké školy se připravují na největší stávku od roku 1989

  V heslech současné vlády zaznívá, že vzdělání a věda jsou klíčovou oblastí pro rozvoj. Reálná zkušenost akademické sféry je zcela odlišná. Vysoké školy napříč Českou republikou se v reakci na neudržitelnou situaci rozhodly 17. 10. stávkovat, aby přiměly vládu ke splnění závazků plynoucích z vládního prohlášení. Jen tak lze totiž zabránit dalším odchodům vysoce kvalifikovaných…


 • Stávka 17.října: Otázky a odpovědi

  Na webových stránkách Hodiny pravdy byla uveřejněna sbírka nejčastějších otázek ohledně plánované stávky 17. října 2023. Odpovědi shrnují požadavky, pohnutky i záměry stávkujících zaměstnanců a zaměstnankyň vysokého školství a stručně shrnují argumenty pro eskalaci tlaku na ministerstvo školství a vládu České republiky. Otázky obecnějšího charakteru Hodina pravdy už dříve publikovala zde: Odpovědi na nejčastější otázky.