Program: České Budějovice

Na Filozofické fakultě JU proběhne 28. 3. od 13:00 hodinový happening určený akademické obci i veřejnosti.

  • Zahájení protestu, prohlášení, proslovy na téma Společenský význam filozofických fakult
  • Filozofická fakulta – a k čemu? Prezentace videa absolventů a studentů FF JU
  • Vyvěšení transparentů – prostor před budovou FF JU