Program: Pardubice

Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v úterý 28. března 2023 od 12:00 do 13:00 hod. v EB-E2 na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“, která se koná u příležitosti Dne učitelů.

Naše akademická obec se tímto připojuje k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol, na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických zaměstnanců a systémové nespravedlnosti poškozující zejména filozofické a další humanitní fakulty.

Právě velmi potřebným humanitním a společenskovědním oborům jde o přežití.

Všichni členové naší akademické obce jsou srdečně zváni!

V čase od 12:00 do 13:00 hod. je pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice vyhlášeno děkanské volno. Výuka je v tento čas zrušena.