Program: Plzeň

Vedení a Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni pořádají shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v úterý 28. března 2023 od 12:00 do 14:00 hod. v univerzitní kavárně Družba. Shromáždění se koná na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“.

Akademická obec FF ZČU se tímto připojuje k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol, na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických zaměstnanců a systémové nespravedlnosti poškozující zejména filozofické a další humanitní fakulty.

V rámci setkání bude se akademiky i studenty diskutovat vedení fakulty v čele s děkanem Davidem Šancem, členové Akademického senátu FF ZČU, zástupci jednotlivých kateder a další pozvaní hosté.