Program: Ústí nad Labem

Akademický senát Filozofické fakulty UJEP svolává shromáždění členů akademické obce FF UJEP a mimořádné zasedání AS FF UJEP, které se bude konat v úterý 28. března 2023 od 12:00 do 13:00 hod. v amfiteátru Kampusu UJEP. Shromáždění je svoláno na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“, která se koná u příležitosti Dne učitelů.

Akademická obec se tímto připojí k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol, na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických zaměstnanců a systémové nespravedlnosti poškozující zejména filozofické a další humanitní fakulty.

U příležitosti této akce vyhlašuje děkanka FF UJEP děkanské volno v době od 12:00 do 13:00 hod. Výuka je v tento čas zrušena.

Všichni členové akademické obce FF UJEP jsou srdečně zváni!