Stávka 17.října: Otázky a odpovědi


Na webových stránkách Hodiny pravdy byla uveřejněna sbírka nejčastějších otázek ohledně plánované stávky 17. října 2023. Odpovědi shrnují požadavky, pohnutky i záměry stávkujících zaměstnanců a zaměstnankyň vysokého školství a stručně shrnují argumenty pro eskalaci tlaku na ministerstvo školství a vládu České republiky.

Otázky obecnějšího charakteru Hodina pravdy už dříve publikovala zde: Odpovědi na nejčastější otázky.