Program: Praha

Protestní pochod

Protestní pochod vyrazí v 15:00 z náměstí Jana Palacha k soše T. G. Masaryka před Pražským hradem.

Závěrečná oslava Dne učitelů

Po protestním dni oslavíme Den učitelů na závěrečné oslavě ve Venuši ve Švehlovce. Na programu jsou čtení a koncerty.

Program na fakultách

Program je postupně aktualizován.

Program probíhá na hlavní budově FF UK (náměstí Jana Palacha 1/2).

Aula (P131)Učebna P104náměstí Jana Palacha
10:00–11:15
Pásmo přednášek

Humanitní vědy ve 21. století: Víc než tužka a papír

Anotace přednášek
9:10–14:45

Minikurzy jazyků vyučovaných na Filozofické fakultě UK

Rozpis kurzů
11:30–12:30
Panelová debata

Jaká je cena humanitních věd?

(Pavel Himl, Jakub Jirsa, Petra Slížková, Michaela Slussareff)
arabština
čeština „na pizzu patří“
indonéština
irština
litevština
lotyština
mandžuština
mongolština
novořečtina
portugalština
romština
ruština
sanskrt
srbština
starořečtina
ukrajinština
vietnamština
12:00–15:00
Studentské stánky
13:00–14:30
Pásmo přednášek

Humanitní vědy a jejich dopad ve společnosti (aula P131)

Anotace přednášek
13:30–14:30
Doktorandský happening

Program probíhá v atriu budovy FHS UK (Pátkova 2137/5, Praha 8) před aulou Jana Sokola.


 • 10:00–12:00 – Výroba transparentů a piketů s Janem Bierhanzlem a Ľubou Kobovou
 • 12:00–13:00 – Pauza na oběd
 • 13:00–14:00 – Shromáždění akademické obce v atriu před Aulou Jana Sokola. S projevy vystoupí Petr Pavlík, předseda základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na FHS UK; Pavel Himl, předseda Akademického senátu FHS UK; Marie Pětová, děkanka FHS UK; Agáta Hrdličková, doktorandka programu studia občanského sektoru; zástupkyně studentského spolku safespace kolektiv; Ľubica Kobová, vyučující na FHS UK a další.
 • 14:00–15:00 – Společný přesun na náměstí Jana Palacha. Půjdeme pěšky na zastávku tram 17 Trojská a pojedeme na zastávku Staroměstská.

Program probíhá ve Velké posluchárně ETF UK (Černá 646/9, Praha 1).


11:00–12:00 Setkání akademické obce

Odpoledne – děkanské volno a připojení se k pochodu


Filip Čapek z Katedry Starého zákona ETF UK bude zastoupen také v programu na FF UK s přednáškou „Starověké dějiny jako zrcadlo přítomnosti?“

Program probíhá v aule PedF UK (Magdalény Rettigové 4, Praha 1).


Společnost bez společenských věd?

12:00–13:30 Několik slov k podfinancování společenskovědního vzdělávání

Moderuje Tomáš Samek.

 • Michael Hauser (koordinátor iniciativy Hodina pravdy na PedF UK)
 • Ondřej Lánský (Katedra občanské výchovy a filozofie PedF UK)
 • David Greger (Akademický senát PedF UK)
 • Marie Lohynská (Odborová organizace PedF UK)
 • Monika Horáková (Knihovna PedF UK)
 • Marie Fulková (Katedra výtvarné výchovy PedF UK)
 • Bernie Higgins (Katedra anglického jazyka a literatury PedF UK)

Debata


Po skončení debaty proběhne společný přesun na náměstí Jana Palacha, odkud se půjde v protestním průvodu k soše T.G. Masaryka před Pražským hradem.


Dne 28. 3. od 12:00 se v místnosti č. 100 uskuteční setkání, na němž vystoupí zástupci naší akademické obce a vyjádří nespokojenost s podfinancováním vědy a výuky v našem oboru

Naše fakulta se k průvodu symbolicky připojí mezi 15:30 a 15:45.

Jan Wintr z Právnické fakulty bude zastoupen také v programu na FF UK s přednáškou „Příspěvek právní vědy”.