Skip to main content

Zástupkyně Hodiny pravdy Monika Brenišínová z odborů Filozofické fakulty UK a Petra Slížková, senátorka Akademického senátu UK, se 1. listopadu 2023 zúčastnily konference Jak zefektivnit vědu, výzkum a inovace.

Zdroj Wikimedia

Konference se konala v Poslanecké sněmovně. Vystoupili na ní například předsedkyně Akademie věd prof. Eva Zažímalová, ministryně Langšádlová, předsedové grantových agentur nebo prorektor UK pro vědu prof. Ladislav Krištoufek.

Filozofická fakulta UK je nejlépe vědecky hodnocená fakulta na UK, což se ukazuje v mezinárodních žebříčcích a srovnáních. I přes špatné finanční a pracovní podmínky tak naši vědci a vědkyně excelují. „Potřebujeme víc financí, protože ani se dvěma granty můj plat nikdy nedosáhl minimální důstojné mzdy. Jsem proto ráda, že jsme dostaly s kolegyní možnost vyjádřit se a vznést témata, která nás zajímají. Je podstatné, abychom se mohli jako iniciativa Hodiny pravdy k problematice vysokého školství vyjadřovat na oficiální půdě,“ dodává k akci Monika Brenišínová.

Všichni řečníci zmínili, že jednou ze zásadních potřeb české vědy je předvídatelnost a stabilita, a to v oblasti financí i legislativy. Diskuse se týkala také vhodné míry institucionálního financování, což je téma, které je třeba zvedat se stále větší intenzitou.