Naše práce má smysl. Jsme také učitelé.

Hodina pravdy

Požadujeme důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních
a společenských věd, které budou srovnatelné s podmínkami pro univerzitní výuku jiných věd nebo s podmínkami středoškolských vyučujících. Jsme rádi, že společnost postupně chápe klíčový význam vzdělání a pedagogické práce a postupně napravuje dlouhodobě podceňované postavení učitelů na základních a středních školách. Den učitelů, 28. 3. 2023, jsme vnímali jako příležitost protestní akcí upozornit na ty, na něž se zatím zapomnělo a to včetně doktorandů a doktorandek. Společnost potřebuje humanitní a společenské vědy. Jejich stávající nerovné postavení je dlouhodobě neudržitelné, vysoké školy ztrácí zkušené odborníky i mladou generaci. 

Naše prohlášení ke Dni učitelů

„Jsme také učitelé. S radostí jsme sledovali, že se české společnosti podařilo napravit nedůstojné postavení učitelů na základních a středních školách.
Na vysokoškolské učitele se přitom ale zapomnělo. Den učitelů je pro nás tudíž nejen příležitostí k oslavám toho, čeho se už dosáhlo, ale také připomínkou toho, že v jedné části českého školství čelíme krizi.“  

Zapojené fakulty


PrAHA

OLOMOUC

BRNO

OSTRAVA

PARDUBICE

HRADEC KRÁLOVÉ

ÚSTÍ NAD LABEM

ČESKÉ BUDĚJOVICE

PLZEŇ

FF UK – FHS UK – PF UK – PedF UK – ETF UK

FF UP

FF MU – JAMU

FF OU – FU OU

FF UPCE

FF UHK

FF UJEP

FF JU

FF ZČU