Naše práce má smysl. Jsme také učitelé.

Hodina pravdy

Požadujeme důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních
a společenských věd, které budou srovnatelné s podmínkami pro univerzitní výuku jiných věd nebo s podmínkami středoškolských vyučujících. Jsme rádi,
že společnost postupně chápe klíčový význam vzdělání a pedagogické práce
a postupně napravuje dlouhodobě podceňované postavení učitelů
na základních a středních školách. Den učitelů vnímáme jako příležitost upozornit na ty, na něž se zatím zapomnělo a to včetně doktorandů
a doktorandek. Společnost potřebuje humanitní a společenské vědy. Jejich stávající nerovné postavení je dlouhodobě neudržitelné, vysoké školy ztrácí zkušené odborníky i mladou generaci. 

Naše prohlášení

Jsme také učitelé. S radostí jsme sledovali, že se české společnosti podařilo napravit nedůstojné postavení učitelů na základních a středních školách.
Na vysokoškolské učitele se přitom ale zapomnělo. Den učitelů je pro nás tudíž nejen příležitostí k oslavám toho, čeho se už dosáhlo, ale také připomínkou toho, že v jedné části českého školství čelíme krizi.  

28. 3. 2023

Protest na den učitelů

Na oslavu Dne učitelů proběhnou v Praze, Olomouci a možná i dalších českých univerzitních městech akce, které připomenou špatnou situaci humanitních
a společenských věd v České republice. Vedle demonstrací a happeningů proběhnou přednášky a kulturní akce, které budou příležitostí lépe poznat,
čemu se „nepotřebné humanitní obory“ věnují.

Zapojené fakulty


Praha

FF UK
FHS UK
ETF UK
PedF UK
PF UK


Olomouc

Pardubice

Hradec Králové

FF UHK


Ústí nad labem

české budějovice

bRNO

FF MU
JAMU


Plzeň