Konec levné práce na univerzitách!

Hodina pravdy

Je iniciativa napříč vysokými školami v ČR, která se zasazuje o důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd, které budou srovnatelné s podmínkami pro univerzitní výuku jiných věd nebo s podmínkami středoškolských vyučujících. Významným momentem pro aktivity byl protest konaný v Den učitelů na 28. 3. 2023. Během protestní akce jsme upozornili na vysokoškolské pracovníky a pracovnice včetně doktorandů a doktorandek. Vzhledem k neuspokojivé reakci vlády jsme se 17. 10. 2023 připojili k organizaci výstražné stávky vyhlášené Vysokoškolským odborovým svazem. Momentálně vyčkáváme další kroky směrem k naplnění našich požadavků a jsme připraveni v případě jejich nedostatečnosti naše aktivity dále stupňovat.

Sametové posvícení 17. 11.
Cirkus Bek

Hodina pravdy se při letošním svátečním dni zapojuje do průvodu Sametového posvícení tentokrát s motivem Ohýbání Komenského. Zveme vás na letošní průvod, který nasvítí tristní stav financování školství, zacházení s hospodářskými zvířaty, duševní stav mladých lidí nebo celospolečenskou apatii. Sametové posvícení chápeme jako příležitost posvítit si na nedůslednost vlády v naplňování jejích vlastních deklarací o vysokém školství jako prioritě. Do procesí se zapojíme v maskách pofidérních podomních prodavačů, kteří s rozzářenými úsměvy rozdávají publiku letáky plné vládních ujištění, že vysoké školy jsou v nejlepší finanční kondici. Tato letáková akce bude v kontrastu se zuboženým lvem české státnosti a vzdělanosti, kterého bude v průvodu rozmanitými způsoby drezírovat a „optimalizovat“ sám principál školského sektoru – ministr Bek.