Skip to main content

Při příležitosti dne učitelů proběhly na více než deseti českých a moravských fakultách protestní akce, které připomenuly kritickou situaci humanitních
a společenských věd na vysokých školách v České republice. Do přípravy protestů se zapojili pedagogové a studující z Prahy, Olomouce, Brna, Ostravy,
Ústí nad Labem, Pardubic, Plzně, Hradce Králové a Českých Budějovic.

Kromě demonstrací a happeningů se uskutečnily také vzdělávací a kulturní akce, kde se veřejnosti představilo, k čemu jsou „nepotřebné humanitní vědy“ dobré.

Naše prohlášení ke Dni učitelů

„Jsme také učitelé. S radostí jsme sledovali, že se české společnosti podařilo napravit nedůstojné postavení učitelů na základních a středních školách.
Na vysokoškolské učitele se přitom ale zapomnělo. Den učitelů je pro nás tudíž nejen příležitostí k oslavám toho, čeho se už dosáhlo, ale také připomínkou toho, že v jedné části českého školství čelíme krizi.“

Pražský protest

V Praze je na naplánován přednáškový a debatní program
a protestní pochod, který vyrazí v 15:00 z nám. Jana Palacha k soše T. G. Masaryka před Pražským hradem. Doprovodné akce se budou konat na Filozofické fakultě, Fakultě Humanitních studií a Právnické fakultě.

Olomoucký protest

V Olomouci proběhne informační a protestní akce ústící
ve výstražnou stávku. Zváni jsou všichni zástupci sociálněvědních a humanitních oborů z dalších fakult
a univerzit.

Českobudějovický protest

V Českých Budějovicích proběhne na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity od 13:00 hodinový happening určený akademické obci i veřejnosti.

Brněnský protest

V Brně se v aule Filozofické fakulty Masarykovy univerzity od 12:00 bude konat debatní shromáždění akademické obce FF MU na téma společenského postavení a ohodnocení humanitních oborů.

Pardubický protest

Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat od 12:00 do 13:00 hod. v EB-E2.

Ústecký protest

Akademický senát Filozofické fakulty UJEP svolává shromáždění členů akademické obce FF UJEP a mimořádné zasedání AS FF UJEP, které se bude konat od 12:00 do 13:00 hod. v amfiteátru Kampusu UJEP.

Plzeňský protest

Vedení a Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni pořádají shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat od 12:00 do 14:00 hod. v univerzitní kavárně Družba.